Αποζημιώσεις 32,2 εκατ. ευρώ από την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σε 11 καταστροφικά συμβάντα

I hurried into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I Prokeyshop would CPCM certification be in here forever and I 300-320 Arch Dumps just had 210-065 dumps so much to do. 300-208 dumps Tpexam Chirsmas was 1K0-001 dumps beginning to become 300-208 dumps such a CPCM certification drag. Prokeyshop 210-065 dumps I kinda wished that I could 300-208 dumps just CPCM certification sleep through Prokeyshop Chirsmas. But I hurried the best I could through 210-065 dumps all the people Tpexam to the toy department. Once again Microsoft 70-697 Practice Test I kind of Prokeyshop mumbled3 to myself at the prices Microsoft 70-697 Practice Test of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the Microsoft 70-697 Practice Test Prokeyshop doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a little boy about 210-065 dumps 5 holding 1K0-001 dumps 300-320 Arch Dumps 1K0-001 dumps a lovely doll.He kept touching6 her 300-208 dumps hair Prokeyshop and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept Tpexam loking over at the 1K0-001 dumps 1K0-001 dumps little boy and wondered who the doll was for. I CPCM certification watched him turn to a woman and he called his aunt by 300-320 Arch Dumps 300-320 Arch Dumps name and said, «Are you sure I 300-208 dumps don’t 300-208 dumps have enough money?» She replied Prokeyshop a bit impatiently, 1K0-001 dumps «You know that you don’t have enough money for it.» The aunt told the little 210-065 dumps 1K0-001 dumps boy not to go anywhere that she had 300-320 Arch Dumps to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left Microsoft 70-697 Practice Test the aisle. The Prokeyshop boy continued to hold the doll. After a bit Tpexam I asked the boy who the doll Microsoft 70-697 Practice Test was for. He CPCM certification said, «It is the doll my sister wanted so badly for Prokeyshop Chirsmas. 210-065 dumps Prokeyshop She just knew that Santa Microsoft 70-697 Practice Test would bring it. «I told him that maybe Santa was going to 300-320 Arch Dumps bring it . He said, CPCM certification «No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to her. «I asked Microsoft 70-697 Practice Test him where his 300-208 dumps siter was. He looked at me Tpexam with the Tpexam saddest eyes 300-320 Arch Dumps and said, «She was gone to 300-320 Arch Dumps be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going Tpexam to have to go be with her.» My heart nearly stopped Prokeyshop Tpexam beating. Then the 300-320 Arch Dumps boy looked 300-208 dumps 300-208 dumps at me again Microsoft 70-697 Practice Test and said, «I told my Daddy to tell my Mama not to go Prokeyshop 210-065 dumps yet. I 300-208 dumps told him 300-208 dumps to tell her to 1K0-001 dumps wait till Microsoft 70-697 Practice Test 300-208 dumps I 300-320 Arch Dumps got back from the Microsoft 70-697 Practice Test store.» Then he Prokeyshop asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love Prokeyshop to. Tpexam He pulled out some picture he’d had Microsoft 70-697 Practice Test taken at the front of the store. He said, «I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. 300-208 dumps I love my Mama so very much and I wish she dind not CPCM certification have to leave me.But Daddy says she will need to be with my sister.» I saw Microsoft 70-697 Practice Test that the little boy had lowered his 300-320 Arch Dumps head and had grown so qiuet. While 1K0-001 dumps he was not CPCM certification 210-065 dumps looking I reached into my purse and pilled out a Tpexam handful of Microsoft 70-697 Practice Test bills. I asked the little boy, Tpexam «Shall we count that miney one more time?» He grew excited and said, «Yes,I just know it has to be enough.» So I slipped my money in with his and we began to count it . Of course 210-065 dumps it was plenty for the doll. He softly said, «Thank 210-065 dumps 300-208 dumps you Jesus for giving me enough money.» Then the boy said, «I Microsoft 70-697 Practice Test just Tpexam asked Jesus to give me enough money to buy this doll so 1K0-001 dumps CPCM certification Mama can take it with her to give my sister. And he heard my prayer. I CPCM certification wanted CPCM certification to ask him give for enough Microsoft 70-697 Practice Test to buy my Mama 1K0-001 dumps a white rose, Prokeyshop but I didn’t ask him, but he gave 300-320 Arch Dumps me enough to buy the doll and a CPCM certification 300-320 Arch Dumps rose 210-065 dumps for my Mama. She loves white rose so much. «In a few minutes the 300-208 dumps aunt came back and I 210-065 dumps wheeled my cart away. 1K0-001 dumps 210-065 dumps I could not keep from thinking about the little boy as I Microsoft 70-697 Practice Test finished my shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier 1K0-001 dumps about a Tpexam drunk driver hitting Prokeyshop a car and killing7 a little girl and CPCM certification the Mother was in serious 300-320 Arch Dumps condition. The family 300-208 dumps was 300-320 Arch Dumps deciding 300-320 Arch Dumps on whether Tpexam to remove the life support. Now surely 210-065 dumps this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where CPCM certification the family had disconnected the 1K0-001 dumps life support and the young woman had died. I could not 1K0-001 dumps Tpexam forget the little boy and just kept wondering 1K0-001 dumps if the two were somehow connected. Later that day, I Tpexam could not CPCM certification help myself and CPCM certification I went out and bought aome white roses and took them 210-065 dumps to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the 210-065 dumps beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Στο ποσό των 32,2 εκατ. Ευρώ ανήλθαν συνολικά οι αποζημιώσεις τις οποίες κατέβαλε η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική τα τελευταία χρόνια, καλύπτοντας συνασφαλιστικά  11 από τα μεγαλύτερα καταστροφικά γεγονότα, τα οποία προκλήθηκαν κατά βάσει στο χώρο των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ποσά που καταβλήθηκαν σε εταιρείες οι οποίες είχαν ασφάλιση  Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων και δραστηριοποιούνται σε κλάδους του Εμπορίου, Συσκευασίας, Τουρισμού, Μεταφορών, Εμπορίας Αυτοκινήτου, Εμπορικών Καταστημάτων, αλλά και σε επιχειρήσεις από το χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης που εμπιστεύθηκαν την κάλυψη των περιουσιακών τους στοιχείων στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συνεργασία της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική με παγκοσμίως γνωστούς για την οικονομική τους ευρωστία Αντασφαλιστικούς Οίκους, αξιολογημένους με rate A, οι οποίοι στηρίζουν την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια με το υψηλό τους capacity, συνέβαλλε καθοριστικά στην άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων και τη διάσωση μεγάλων παραγωγικών επιχειρήσεων.

Μια από τις σημαντικότερες περιπτώσεις αποζημιώσεων, στις οποίες η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συμμετείχε συνασφαλιστικά με ποσοστό 20%, ήταν και η πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο μπαταριών της εταιρείας SUNLIGHT ABEE στη Θράκη, η οποία ως ζημιά συνολικού ύψους 66 εκ € ιστορικά αποτελεί το μεγαλύτερο καταστροφικό γεγονός στο χώρο των Επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνασφαλιστική συμμετοχή της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, στις αναφερόμενες 11 περιπτώσεις, έφτασε έως και το 40% ενώ στις ζημιές των ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ και ΒΙΟΚΕΦ Ν. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε. ήταν ο Leader της ασφάλισης.

Συνασφαλιστική συμμετοχή είχε επίσης η εταιρεία, μεταξύ άλλων, στις αποζημιώσεις των εταιρειών ALPHA BETA ROTO AEBE, CRETA FARMS ABEE, ΣΤΑΚΟΡ ΑΒΕΕΑ, ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ Α.Ε., ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και GOLDAIR CARGO S.A..

Εκτός χώρου επιχειρήσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συμμετείχε συνασφαλιστικά με ποσοστό 40% και στην μεγάλου ύψους ζημιά, συνολικού ποσού 12 εκ €, στο στέγαστρο του αρχαιολογικού χώρου στο Ακρωτήρι Σαντορίνης, ενώ αποζημιώσεις κατέβαλε και για ζημιές που προκλήθηκαν από τα δύο πρόσφατα τραγικά γεγονότα της Αττικής και ειδικότερα από τις πλημμύρες στην περιοχή της Μάνδρας και την πυρκαγιά στο Μάτι.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, αναφερόμενος σχετικά δήλωσε ότι:Στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, ανταποκρινόμαστε πλήρως και με μεγάλη αίσθηση υπευθυνότητας στον κύριο ρόλο και  έργο μας:  τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την άμεση ασφαλιστική κάλυψη κάθε καταστροφικού γεγονότος που μπορεί να διαταράξει την παραγωγική δράση μιας εταιρείας. Κατέχουμε πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάληψη μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων, παρέχοντας σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης τα οποία προσαρμόζονται σε όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες μιας εταιρείας, είτε πρόκειται για μεγάλους Ομίλους, είτε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις”. Όπως σημειώνει ο κ. Μακρόπουλος “Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική επενδύει, δίχως εκπτώσεις, στη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία, επιμένει να αναπτύσσεται πάντα σε κερδοφόρα βάση, στηρίζοντας με σεβασμό τον ασφαλισμένο σε κάθε δύσκολη στιγμή του.”

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics