Ασφάλειαι Μινέττα: 30,1 εκ. σε αποζημιώσεις το εννεάμηνο

Στα 4,87 εκ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ασφάλειαι Μινέττα για το εννεάμηνο του 2014, συνεχίζοντας έτσι μία σταθερή θετική πορεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, παρά την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία την οποία βιώνει η Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε 16.000 περίπου ασφαλισμένους ή/και πελάτες καταβλήθηκαν μέσα στο εννεάμηνο αποζημιώσεις οι οποίες ανήλθαν στα 30,1 εκ. ευρώ, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως η αμεσότητα και η ταχύτατη αποζημίωση των ζημιών που αποτελούν αξίες διαχρονικές για τη Μινέττα, είναι αποτέλεσμα της ρευστότητας που έχει, καθώς και της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η σταθερότητα και η αξιοπιστία της, μέσα στο δυσμενές και ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί.

Η Μινέττα δηλώνει παρούσα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και εγγυάται φερεγγυότητα και συνέπεια στους συνεργάτες και πελάτες της, ειδικότερα δε σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, όπου η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης είναι καθοριστική.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics