Ασφαλές ταξίδι με λεωφορείο

 

Τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν ταξιδεύουν με λεωφορείο καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχέση επιβάτη-ιδιοκτήτη καταγράφει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών και ενημερώνει αναλυτικά όλους όσους χρησιμοποιούν αυτό το μέσο μεταφοράς.

Είναι σημαντικό βέβαια πέραν των όσων καταγράφονται από το ΚΕΠΚΑ να τονιστεί ότι η καλύτερη προστασία για τον καταναλωτή είναι να είναι ασφαλισμένος , αλλά επειδή αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα ας δούμε τις οδηγίες που δίνει το ΚΕΠΚΑ σε κάθε επιβάτη. 

{edocs}summer_travel_bus.pdf,100%,500{/edocs}

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics