Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση- Η επόμενη μέρα

Στο 1ο Διαδραστικό Συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώσαμε το Νοέμβριο με την Υδρόγειο Ασφαλιστική Κύπρου...

Στο 1ο Διαδραστικό Συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώσαμε το Νοέμβριο με την Υδρόγειο Ασφαλιστική Κύπρου, είχαμε την ευκαιρία, συνδυάζοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας από Ελλάδα και Κύπρο, να επεξεργαστούμε σημαντικά ζητήματα που μας αφορούν και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα που διαμορφώνουν πιο ισχυρές βάσεις για το κοινό μας μέλλον.

Τα ερωτήματα που θέσαμε εξ αρχής και αποτέλεσαν την «καρδιά» του συνεδρίου ήταν:

Πώς μπορούμε οι εταιρείες που πιστεύουμε και στηριζόμαστε στα ανθρώπινα δίκτυα να τοποθετηθούμε ώστε να ενισχύσουμε το ρόλο των συνεργατών μας στη νέα ασφαλιστική πραγματικότητα που διαμορφώνεται; Πώς πρέπει να δουλέψουμε, μαζί με τους συνεργάτες μας, για να τους υποστηρίξουμε καθώς ο ρόλος τους εξελίσσεται; Τι εργαλεία, συστήματα και οργανωτικές αλλαγές χρειάζεται να ενσωματώσουμε για να διασφαλίσουμε μία ακόμη πιο γόνιμη συνεργασία;

Οι διαπιστώσεις από το συνέδριο ήταν πολλές και καίριες, ωστόσο, ας μου επιτραπεί να γενικεύσω σε ορισμένα βασικά θέματα που αναδείχθηκαν:

  • Οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αντιλαμβάνονται ότι χρειάζονται εξελιγμένα εργαλεία, εφόδια και υποστήριξη για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που δημιουργούνται, τόσο για την ανάπτυξη των πωλήσεών τους όσο και για την παροχή προστιθέμενης αξίας after-sales υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.
  • Ο τρόπος λειτουργίας ενός ασφαλιστικού γραφείου επίσης αλλάζει δραστικά, οι σύγχρονες υποδομές, η στελέχωση με νέα και καλά καταρτισμένα στελέχη, η περαιτέρω απλοποίηση στις διαδικασίες και η φιλικότητα των μηχανογραφικών εφαρμογών αποτελούν βασικά ζητούμενα.
  • Ο ρόλος του ασφαλιστή – συμβούλου γίνεται ακόμη πιο επίκαιρος στην εποχή της ψηφιοποίησης, της καταναλωτικής «υπερπληροφόρησης» και της διείσδυσης των εναλλακτικών καναλιών πώλησης, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη στοχευμένης εκπαίδευσης αλλά και ανάπτυξης εργαλείων που βοηθούν το συνεργάτη στην καλύτερη ανίχνευση των αναγκών του πελάτη, την έξυπνη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση της παραγωγικότητά του, μεταξύ άλλων.

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ως προς τα παραπάνω από το Συνέδριο ήταν πολλά, οι προτάσεις εύστοχες και αξιοποιήσιμες δίνοντάς μας το κίνητρο να επαναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία στο μέλλον. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν ήδη αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς, ώστε σύντομα να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πρακτικές και υλοποιήσεις.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics