Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές: Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο της ICAP

Μια σημαντική πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αφορά την εκπόνηση έρευνας η οποία πραγματοποιείται με τη συμβολή της ICAP και αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο «εργαλείο» για τα επόμενα βήματα του επαγγέλματος.

Τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της έρευνας, σύμφωνα με τους ειδικούς θα δώσουν σημαντική εικόνα για τον κλάδο, θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, και θα συντελέσουν στον καθορισμό κινήσεων που πρέπει να γίνουν.

Στο πλαίσιο αυτό η συμμετοχή του κάθε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην έρευνα είναι αναγκαία και καθοριστική.

Καλούνται όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν λάβει το ερωτηματολόγιο από την  ICAP να το συμπληρώσουν  συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση μια έρευνας που θα αποτελέσει σταθμό για το μέλλον του επαγγέλματος.

Για την ορθότερη και αντικειμενικότερη προσέγγιση του μεγέθους της εν λόγω αγοράς θεωρείται απαραίτητη και πολύτιμη η συνεργασία σας, με την παροχή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.

Ζητείται η απάντησή σας με την επισήμανση ότι όπως σε κάθε έρευνα που διεξάγεται από αρμόδιο φορέα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στα παρεχόμενα στοιχεία.

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics