Αυξημένες οι Ελληνικές Εξαγωγές το 2015

Νέες Πρωτοβουλίες του Enterprise Greece για την προώθηση των Εξαγωγών το 2016

Νέες Πρωτοβουλίες του Enterprise Greece για την προώθηση των Εξαγωγών το 2016


Τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τις ελληνικές εξαγωγές το 2015, παρουσίασε το Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στα γραφεία του. Παράλληλα, στην κατεύθυνση περαιτέρω προώθησης των ελληνικών εξαγωγών, το Enterprise Greece παρουσίασε το ευρύ πρόγραμμα δράσεων εξωστρέφειας για το εξωτερικό εμπόριο, που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο Οργανισμός για το έτος 2016.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Enterprise Greece, κ. Χρήστος Στάικος, βασιζόμενος στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σχετικά με τις εξαγωγές το 2015, ανέφερε:

«Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 7,83% το 2015 σε σχέση με το 2014, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αποτελεί θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, με όλους τους κλάδους, από τα τρόφιμα μέχρι τα βιομηχανικά υλικά, να κινούνται ανοδικά. Το Enterprise Greece, ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών, ενισχύει  την εξωστρέφεια  των ελληνικών επιχειρήσεων και θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε και την νέα χρονιά να συνεχιστεί αυτή η δυναμική.»

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με τους βασικούς άξονες στρατηγικής του Οργανισμού για την προώθηση των εξαγωγών. Οι άξονες αυτοί αναφέρονται στην ανάδειξη του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου και την αξιοποίησή του για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την έμφαση στην κινητοποίηση και διεθνοποίηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και νέων εξαγωγέων, την προώθηση νέων τομέων και κλάδων για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, την προσέγγιση και διείσδυση σε νέες ξένες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως ενδεικτικά είναι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία.

Το Enterprise Greece, βασιζόμενο στη στρατηγική του, διαμόρφωσε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών μετά από δημόσια διαβούλευση και ενισχύοντας τη συνεργασία του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι τα αρμόδια Υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι κλαδικοί φορείς και σύνδεσμοι, καθώς και οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα του 2016 περιλαμβάνει δράσεις που απευθύνονται σε νέες αγορές – στόχους, όπως είναι το Ιράν, η Νότια Κορέα και χώρες τις Κεντρικής Αφρικής, καθώς και νέους δυναμικούς κλάδους, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες και ο βιομηχανικός και ναυτιλιακός εξοπλισμός. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι κλάδοι συγκαταλέγονται στους τομείς αυτούς, που το Enterprise Greece αναπτύσσει συνδυασμένες δράσεις τόσο για την προώθηση των εξαγωγών όσο και για την προσέλκυση επενδύσεων. Ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητη τη συνέργια αυτή, έτσι ώστε να υπάρχει μία ενιαία στρατηγική εξωστρέφειας για τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, που αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας.

Το πρόγραμμα δράσης για το εξωτερικό εμπόριο το 2016 περιλαμβάνει διαχρονικά εργαλεία προβολής και προώθησης των εξαγωγών, που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός, αλλά παράλληλα εισάγει και νέα εργαλεία, αναλαμβάνοντας και νέες πρωτοβουλίες. Στην κατεύθυνση αυτή, το Enterprise Greece συνεχίζει και φέτος να οργανώνει τις Εθνικές Συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού, και μάλιστα με ένα πιο ενισχυμένο Εκθεσιακό Πρόγραμμα τόσο σε αριθμό εκθέσεων όσο και σε συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, υλοποιεί ολοκληρωμένα κλαδικά προγράμματα προώθησης και προβολής ελληνικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, ενισχύει τη συνεργασία του με τις ελληνικές περιφέρειες πραγματοποιώντας δράσεις για την ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών, που διαθέτουν, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στις ελληνικές εταιρείες υπηρεσίες ενημέρωσης, καθώς και εκπαίδευσης νέων εξαγωγέων. Μεταξύ των νέων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο Οργανισμός για το 2016, είναι οι επιχειρηματικές αποστολές σε αγορές – στόχους καθώς και οι προσκλήσεις ξένων αγοραστών και δημοσιογράφων από αγορές – στόχους, κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται καθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις B2B. Επίσης, σχεδιάζονται παράλληλες εκδηλώσεις εξαγωγικού ενδιαφέροντος, που θα πλαισιώνουν τις Ελληνικές Συμμετοχές στις Διεθνείς Εκθέσεις. 

 

Δείτε την παρουσίαση με τους βασικούς άξονες στρατηγικής του Οργανισμού για την προώθηση των εξαγωγών 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics