Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Ο κύβος ερρίφθη! Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την πρώτη δόση των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αναδρομικά από την πρώτη του χρόνου, ενώ ως αντίβαρο ανακοινώθηκε και η διεύρυνση του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου.

Για τα οικιακά τιμολόγια η αύξηση φτάνει έως και το 9,2%, συγκριτικά με τον τελευταίο λογαριασμό, ενώ για εμπορικούς, βιομηχανικούς και αγροτικούς πελάτες οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 10%-12%.

Το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο καταναλωτής, αυξάνεται και από το κόστος για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων, μία κοινοτική υποχρέωση της χώρας που ισχύει από φέτος. Οι ανατιμήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού συνοδεύονται από διεύρυνση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, το οποίο μπορεί να επιφέρει στον δικαιούχο έκπτωση έως και 42%.

Το ακριβές ποσοστό αυξήσεων θα εξαρτηθεί και από την κατανάλωση. Για παράδειγμα, για οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση 1200 κιλοβατώρες η συνολική χρέωση για ενέργεια, πάγιο και δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, από 177,76 ευρώ πέρυσι διαμορφώνεται τώρα στα 194,04 (αύξηση 16,28 ευρώ ή 9,15%). Αν ο καταναλωτής δικαιούται την ένταξη του στο διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, μπορεί να έχει έκπτωση από 37 έως 45 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία. Για εμπορικό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση 1000 κιλοβατώρες η αύξηση είναι 19,89 ευρώ ή 10,95%. Σε ό,τι αφορά στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ προβλέπουν ότι θα εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

    – Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.     – Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου.      -Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.     – Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, είναι:     – Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.500 kWh.     – Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.700 kWh.     – Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας .     – Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.700 kWh. – Άτομα, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000 ευρώ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000 kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000 kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics