Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων 16,2% για την Eurolife Insurance Group

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurolife Insurance Group για το 2014, σε ακόμα μια δύσκολη, υφεσιακή χρονιά για τους πολίτες και την ελληνική οικονομία γενικότερα, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurolife Insurance Group για το 2014, σε ακόμα μια δύσκολη, υφεσιακή χρονιά για τους πολίτες και την ελληνική οικονομία γενικότερα, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων συνολικά άγγιξε τα 400 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε ποσοστό 16,2% σε σχέση με το 2013.

Στην ελληνική αγορά ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB (Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α) κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς στις Ασφαλίσεις Ζωής στο 16,9% (από 14,8% το 2013) και στις Γενικές Ασφαλίσεις στο 3,7% (από 3,4% το 2013), με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει το 10,1% του συνόλου της αγοράς, διατηρώντας για μια ακόμη χρονιά την 3η θέση, σε μια αγορά η οποία κινήθηκε και το 2014 πτωτικά με ποσοστό 0,6% λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης.

Οι δύο ελληνικές εταιρείες παρουσίασαν για το 2014 υψηλά κέρδη προ φόρων 70 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση κατά 6,0% σε σχέση με το 2013 ενώ κέρδη μετά φόρων 56,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,2% σε σχέση με το 2013.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες ενίσχυσαν την ήδη υψηλή κεφαλαιακή τους επάρκεια, έχοντας εκπληρώσει τις προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις τους για την ασφαλιστική τοποθέτηση και το περιθώριο φερεγγυότητας με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2014. Σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια στο πλαίσιο του εποπτικού πλαισίου SOLVENCY I με ημερομηνία 31.12.2014 υπερκαλύπτουν το Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας σε ποσοστό 510% για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 379% για τις Γενικές Ασφαλίσεις.

Επίσης, στην ελληνική αγορά, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α, η οποία δραστηριοποιείται από το 1992 ως μεσίτης στη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών, με εξειδίκευση στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, προσφέροντας τεχνογνωσία και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της, διατήρησε τη δυναμική της με αυξητική τάση στα υπό διαχείριση ασφάλιστρα, καθώς και τις προμήθειες, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων της τάξης του 1,1 εκ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στη Ρουμανία οι θυγατρικές Ζωής, Eurolife ERB Asigurari de Viata και Ζημιών,  Eurolife ERB Asigurari Generale ενίσχυσαν τη διείσδυσή τους στο πελατολόγιο της Τράπεζας Bancpost, μέσω αποταμιευτικών / επενδυτικών λύσεων, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων της τάξεως του 1,0 εκ. ευρώ.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα του Group «Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, για μια ακόμη χρονιά πετύχαμε να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε τους βασικούς μας σκοπούς, που είναι η αξιοπιστία του Ομίλου, η κεφαλαιακή του επάρκεια και ο σταθερός προσανατολισμός μας να βρισκόμαστε δίπλα στον δοκιμαζόμενο Έλληνα, σε μια περίοδο που αυτός αναζητεί τρόπους να μειώσει τους κινδύνους του. Στρέφουμε τους πόρους μας σε τομείς εξειδίκευσης και καινοτομίας, αναπτύσσουμε περαιτέρω τα δίκτυά μας κι ενισχύουμε το δυναμικό της εταιρείας μας, βελτιώνοντας συνεχώς τις δομές και τις λειτουργιές μας, πάντα με γνώμονα την διαχρονικά αξιόπιστη παρουσία μας στο πλευρό του πελάτη μας.»

H Eurolife Insurance Group, περιλαμβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α, τη μεσιτική ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ. καθώς και τις θυγατρικές στη Ρουμανία, Ζωής Eurolife ERB Asigurari de Viata και Ζημιών, Eurolife ERB Asigurari Generale, κι αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών τόσο στην ελληνική όσο και την εκτός συνόρων αγορά. Τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε αυτή την προσπάθεια είναι:

–         Η αξιοπιστία της,

–         Η κεφαλαιακή της επάρκεια,

–         Η κύρια μέριμνά της να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πελάτη

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics