Capital controls: Τρεις αποφάσεις για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό

Πήραν ΦΕΚ τρεις νέες αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σχετικά με τα capital controls.

Πήραν ΦΕΚ τρεις νέες αποφάσεις της  Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σχετικά με τα capital controls.
Με την απόφαση 32/2.10.2018, συστήνεται Ειδική Υποεπιτροπή, ανά Πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με αρμοδιότητα την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015.

Οι Ειδικές Υποεπιτροπές εξετάζουν αιτήματα νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής και αντικειμένου δραστηριότητας, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι αιτούνται μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό για:

α) εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, συνδρομές),

β) άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή,

γ) έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, και

δ) προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη και τριτεγγυημένα και λοιπά χρηματόγραφα που συνδέονται με εισαγωγές, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, εφόσον το συνολικό ύψος των αιτημάτων για κάθε πελάτη σε κάθε Π.Ι. δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, με μία ή περισσότερες συναλλαγές.

Τα αιτήματα που αφορούν τις ανωτέρω υπό β), γ) και δ) κατηγορίες θα υποβάλλονται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Υποεπιτροπή του Π.Ι. ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω του Π.Ι., ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με τη συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής σε ποσοστό ίσο η μεγαλύτερο του 10%.

Τα Π.Ι. υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό αρχείο με τα αιτήματα που διαχειρίζονται, τις αποφάσεις επί των αιτημάτων αυτών, καθώς και τις εκταμιεύσεις ποσών για εγκεκριμένες συναλλαγές. Για τις απορριπτικές αποφάσεις απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν εβδομαδιαίως και συγκεντρωτικά μηνιαίως στην Ε.Ε.Τ.Σ. το αναλυτικό αρχείο πλήρως ενημερωμένο με την ημερήσια κίνηση.

Με την απόφαση 33/2.10.2018 καθορίζεται το διμηνιαίο όριο αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της Π.Ν.Π. 18.7.2015, όπως ισχύει

Με την απόφαση 34/2.10.2018 καθορίζεται το διμηνιαίο όριο μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της Π.Ν.Π. 18.7.2015, όπως ισχύει.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42356

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics