Χαιρετισμός κ. Χ. Κάτσιου για την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη

Χαιρετισμός κ. Κάτσιου, Γενικού Διευθυντή Groupama Ασφαλιστικής & Προέδρου Επιτροπής Διαμεσολάβησης της ΕΑΕΕ 

Η  1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σηματοδοτεί μία νέα εποχή και εκφράζω την πεποίθηση, ότι θα αποτελέσει πυλώνα συνεργασίας και σημαντικών δράσεων. Αναμφίβολα, ο κλάδος θα ενισχύσει την παρουσία του και θα επωφεληθεί από την ανταλλαγή απόψεων, θέτοντας σε νέα βάση τις εξελίξεις στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Οι θέσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, μπορεί να έχουν διαφορετική αφετηρία θα έχουν όμως πλέον ένα κοινό σημείο αναφοράς, την Εθνική Συνδιάσκεψη, η οποία μετά τη φετινή της «πρώτη», θα πρέπει να αποκτήσει τακτική συνέχεια και συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στο διάλογο που αφορά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση με όλους τους φορείς του κλάδου, σε μια χρονική στιγμή που οι νομικές και θεσμικές εξελίξεις είναι μεγάλες και συνεχείς.

Σε αυτό το σημείο, οφείλω να συγχαρώ τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια της Αθήνας, της  Θεσσαλονίκης και του Πειραιά αλλά και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για την πρωτοβουλία και διοργάνωση και εύχομαι αυτή η Συνδιάσκεψη να δημιουργήσει τις προοπτικές για ένα ακόμη ισχυρότερο μέλλον για τον κλάδο.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics