Χαιρετίζει την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη η Γ.Δ. της ΕΑΕΕ κ. Μ. Αντωνάκη

Χαιρετίζει την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών η κυρία Μαργαρίτα Αντωνάκη. Ως γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, επισημαίνει ότι η Συνδιάσκεψη θα  συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου σε θέματα που απασχολούν τον εγχώριο κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Ειδικότερα αναφέρει τα εξής:

«Μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου για την ΙDD o ρόλος του διαμεσολαβητή αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται ιδίως στον τομέα των ασφαλιστικών προϊόντων επενδυτικού χαρακτήρα. Ο διαμεσολαβητής είναι σήμερα ένας επαγγελματίας με τεχνοκρατικό προφίλ ο οποίος για να ανταποκριθεί με επάρκεια στις αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου καθώς και στον ολοένα πιο σύνθετο χαρακτήρα των σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να είναι σε διαρκή εγρήγορση.

Κλειδί στη διαδικασία αυτή είναι αναμφίβολα η συνεχής επιμόρφωσή του και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Έργο κοπιαστικό και απαιτητικό αλλά αναγκαία συνθήκη για την ατομική του αξιοπιστία αλλά και του κλάδου μας συνολικά. Με τα λόγια αυτά χαιρετίζω την 1η  Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας, μια σημαντική πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου πάνω σε θέματα που απασχολούν τον εγχώριο κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης»

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics