Χρήστος Κάτσιος: Επενδύουμε στην απλότητα & είμαστε ανοικτοί σε συνεργασίες

Του Γιάννη Βερμισσώ

Σχέδια ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, με ήπια τακτική, προοπτική συνεργασιών, επέκταση σε νέες ασφαλιστικές εργασίες  και έμφαση στην απλότητα περιλαμβάνονται στη στρατηγική της Groupama η οποία προχωρεί με σταθερά βήματα σε νέα εποχή. Στη γενική εξέλιξη της Groupama και τη δυναμική της στην ελληνική επικράτεια ακροθιγώς είχε αναφερθεί ο επικεφαλής της κ. Χρήστος Κάτσιος μιλώντας στο insurance-eea στο πλαίσιο εκδήλωσης της εταιρείας.

Απλά προϊόντα

Πρωτίστως, τονίζει,  ότι η εταιρεία επενδύει στην «απλότητα» των προϊόντων της και επί αυτού εργάζεται συστηματικά.  Στόχος είναι, τα ασφαλιστικά προγράμματα της Groupama, να είναι προσιτά στους ασφαλισμένους, εύκολα να χρησιμοποιηθούν και κατανοητά στο τι προσφέρουν. Στο πλαίσιο αυτό διεξάγονται έρευνες οι οποίες συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Συνεργασίες

Ταυτόχρονα η δραστηριότητα της εταιρείας, είναι ανοικτή σε συνεργασίες, που σημαίνει ότι  σε κατάλληλες συνθήκες μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερο εύρος στην παρουσία της. Σύμφωνα με τον κ. Κάτσιο, η Groupama  είναι στρατηγικά τοποθετημένη στην ελληνική αγορά και κινείται ανάλογα.

Κερδοφορία

Δηλαδή, διευκρινίζει, είναι έτοιμη να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία η οποία θα συμβάλλει και στην ενίσχυση των μεριδίων της υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε θα είναι εις βάρος της κερδοφορίας της που εδώ και 10 χρόνια είναι ανοδική. «Δεν έχει νόημα το μερίδιο αγοράς όταν χάνεις σε κερδοφορία» τονίζει  στέλνοντας ως μήνυμα πως  τα μερίδια αγοράς χωρίς κερδοφορία δεν ενδιαφέρουν την εταιρεία.

Νέες Εργασίες

Μέλημα επίσης σημαντικό της Groupama είναι και η ανάπτυξη σε τομείς που η μητρική έχει μεγάλη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικός τομέας είναι οι αγροτικές ασφαλίσεις καθώς και άλλες ασφαλιστικές περιοχές που στην ελληνική αγορά είναι ακόμη ελάχιστα ανεπτυγμένες.

Εμπιστοσύνη

Επίσης μεγάλη σημασία δίνει η εταιρεία και στους συνεργάτες της. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη και μεταξύ μας και από τους ασφαλισμένους μας» τονίζει ο κ. Κάτσιος και εξηγεί πώς είναι σημαντική παράμετρος η εμπιστοσύνη για την ανάπτυξη των εργασιών και την διαμόρφωση αυτού του κλίματος που επιβάλλεται να υπάρχει στην ασφάλιση.

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics