Δ. Γαβαλάκης: Κίνητρα για την ασφάλιση περιουσίας

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση, που η εφαρμογή της μπορεί να προσφέρει και στην αντιμετώπιση της υποασφάλισης της περιουσίας στην Ελλάδα και να ενισχύσει ταυτόχρονα την προστασία των πολιτών ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ κ. Δημήτρης Γαβαλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Η ιδέα την οποία διατύπωσε ο κ. Γαβαλάκης εστίασε σε μια συνδυαστική προσέγγιση του ΕΝΦΙΑ και την ασφάλιση περιουσίας. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρχει μια φοροαπαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ (ποσοστό) σε αναλογία με το ασφάλιστρο που θα πληρώνει ο πολίτης στην ιδιωτική ασφάλιση.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ θεωρώντας ως δεδομένο το έλλειμμα ασφάλισης της περιουσίας στην Ελλάδα, κινήθηκε προοπτικά και με κοινωνικό ενδιαφέρον  εστιάζοντας σε ένα φόρο βαρύ και μη ανταποδοτικό όπως ο ΕΝΦΙΑ, και μέσω της αξιοποίησής του αφού καταβάλλεται από το σύνολο των πολιτών, προέκρινε την έξυπνη αξιοποίησή του, ώστε να δοθεί κίνητρο ασφάλισης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και προστασίας από φυσικές και άλλες καταστροφές.

Στο θέμα της ασφάλισης φυσικών καταστροφών παραμένει επίσης ανοικτή και η πρόταση για την θέσπισή της ως υποχρεωτική υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η συγκεκριμένη ασφάλιση θα περνά από τα δίκτυα διανομής της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Να επισημανθεί ότι ευρύτερα το θέμα επαναφοράς των φοροαπαλλαγών που ίσχυσαν στον κλάδο Ζωής  αναδείχθηκε στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Κατά τις εργασίες της οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που μετέχουν και στα Επιμελητήρια επανειλημμένα αναφέρθηκαν στην αξία των φοροαπαλλαγών για τους πολίτες.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics