Δείκτες Υγείας που ενισχύουν την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης

Σημαντικό «εργαλείο» για την ασφαλιστική αγορά αποτελούν οι ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ που παρουσιάστηκαν από το ΙΟΒΕ δίνοντας πληροφόρηση για το κόστος Υγείας. Η σχετική επιστημονική εργασία δεν αφορά όπως διευκρινίστηκε τις τιμές των προγραμμάτων ή τις τιμολογιακές

Του Γιάννη Βερμισσώ

Σημαντικό «εργαλείο» για την ασφαλιστική αγορά αποτελούν οι ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ που παρουσιάστηκαν από το ΙΟΒΕ δίνοντας πληροφόρηση για το κόστος Υγείας. Η σχετική επιστημονική εργασία δεν αφορά όπως διευκρινίστηκε τις τιμές των προγραμμάτων ή τις τιμολογιακές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών και θεραπευτηρίων.  Αυτές αποτελούν στοιχείο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών.

Οι ΔΕΙΚΤΕΣ αποτελούν ένα χρήσιμο πληροφοριακό παραμετρικό και στοχευμένο σύστημα που αποτυπώνει το πώς διαμορφώνεται το κόστος των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι εταιρείες. Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ ευκρινώς είπε: «Σήμερα το ΙΟΒΕ παρουσίασε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ασφαλιστική αγορά υγείας, μία σειρά δεικτών που στοχεύουν στον απολογιστικό υπολογισμό και την παρακολούθηση του κόστους των αποζημιώσεων των μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων σε επίπεδο ασφαλιστικής αγοράς. Οι δείκτες αυτοί θα προσφέρουν χρήσιμη πληροφόρηση για την ετήσια πορεία του κόστους των αποζημιώσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας προγραμμάτων.

Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο αυτό από κάθε ασφαλιστική επιχείρηση θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της, τα χαρακτηριστικά του κάθε προγράμματός της, τα αποτελέσματα αυτού κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το εργαλείο αυτό θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά υγείας, ένα τομέα ιδιαίτερα ευαίσθητο που βρίσκεται ψηλά στις ασφαλιστικές επιλογές των πολιτών».

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Μια πρόσθετη πηγή πληροφόρησης σε μια αγορά διάσπαρτη στοιχείων και μελετών, αποτελεί πράγματι ένα επίτευγμα. Είναι μια ακόμη κίνηση προς την κατεύθυνση της επιστημονικοποίησης των πραγμάτων και της αντικειμενικοποίησης των όσων γύρω μας συμβαίνουν και συχνότατα εγείρουν σκέψεις ιδιοτέλειας, υπερτιμολογήσεων, προσπάθειας να βάλει ο ένας το χέρι στην τσέπη του άλλου.

Όχι δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι αλλιώς και βρίσκονται από το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί για τον καταναλωτή και τον πολίτη ο οποίος γαλουχήθηκε να αφήνει τα πράγματα στην « τύχη», στον «γνωστό», και στο «σήμερα». Χρειάζεται και μέριμνα και σκέψη, προοπτική και απόφαση που θα στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα.

Η αγορά ενός προγράμματος Υγείας είναι απόφαση και υπόθεση ζωής. Μιας ζωής που διαρκώς επιμηκύνεται με την πρόοδο της επιστήμης. Άρα ένα πρόγραμμα Υγείας πρέπει να επιλεγεί στηριζόμενο σε αντικειμενικά στοιχεία και να έχει τεκμηρίωση επιστημονική για το πώς καταρτίζεται και πώς διαμορφώνεται (και) τιμολογιακά. Οι Δείκτες συντελούν στην καλύτερη επόμενη ημέρα και για την ιδιωτική ασφάλιση και για τους πολίτες. Ισως να συνιστούν και ένα στοιχείο εκπαίδευσης της αγοράς.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics