Δείτε το σ/ν για την IDD που κατατέθηκε στη Βουλή

Στην τελική ευθεία οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση της IDD που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου “Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 αναφορικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις. ”

Σήμερα κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν και αναμένεται η ψήφισή του από τις αρμόδιες επιτροπές.

Κατεβάστε το σχέδιο νόμου για την IDD που κατατέθηκε στη Βουλή πατώντας εδώ:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics