Διαδικασία Διακανονισμού και Καταβολής Αποζημίωσης Α.Ε. οχημάτων

Η Τράπεζα της Ελλάδος στην Συνεδρίαση 3/26-1-2011αποφάσισε σχετικά με την διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης στους δικαιούχους από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης  από τη χρήση αυτοκινήτων.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Τράπεζας εδώ

Η Τράπεζα της Ελλάδος στην Συνεδρίαση 3/26-1-2011αποφάσισε σχετικά με την διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης στους δικαιούχους από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης  από τη χρήση αυτοκινήτων.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Τράπεζας εδώ

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics