Διαγωνισμός του ΕΚ για ακίνητα των Αργοναυτική, Γενική Ένωση, Γενική Πίστη, Εγνατία, Εθνικό Ίδρυμα Ασφαλειών και Le monde

Πλειοδοτικό διαγωνισμό διενεργεί το ΕΚ για ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του από τις ασφαλιστικές Αργοναυτική, Γενική Ένωση, Γενική Πίστη, Εγνατία, Εθνικό Ίδρυμα Ασφαλειών και Le monde που είναι σε εκκαθάριση.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της άνω ημερομηνίας μέχρι τις 11:00 π.μ. στην είσοδο του Επικουρικού Κεφαλαίου στη διεύθυνση Μακρή 1 και Δ. Αρεοπαγίτου.

Η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων θα ξεκινήσει στις 12:00 μ. της ίδιας ημέρας στο ξενοδοχείο COCO-MAT ATHENS BC, στη διεύθυνση Φαλήρου 5, στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τους Όρους Πώλησης του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, www.epikef.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2108114355, 2103327463 και στα email: [email protected] και [email protected]

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics