Διάκριση για το “ask me” της Interamerican στα Apps Awards

Προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της Interamerican δομικά, οργανωτικά και λειτουργικά σε επιχείρηση που ανταποκρίνεται ταχύτατα και αποτελεσματικά στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και εξελίξεις που χαρακτηρίζουν

Προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της Interamerican δομικά, οργανωτικά και λειτουργικά σε επιχείρηση που ανταποκρίνεται ταχύτατα και αποτελεσματικά στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και εξελίξεις που χαρακτηρίζουν την ασφαλιστική αγορά, οι εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στις πρακτικές και διαδικασίες της εταιρείας κατέχουν κομβικό ρόλο, προσθέτοντας αξία και  στις πωλήσεις – τη διανομή.

Η βελτιστοποίηση των λειτουργιών της Interamerican με βάση την ψηφιακή τεχνολογία υπογραμμίζει την εστίαση στον πελάτη.

Πρόσφατα, η εταιρεία κατέκτησε μία ακόμη διάκριση εφαρμογής, στον θεσμό “Apps Awards 2015”. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία “best productivity and mobile working app” βραβεύθηκε το έργο τής αναβαθμισμένης πλατφόρμας “ask me”, που αποτελεί ουσιαστικά το ηλεκτρονικό γραφείο των διαμεσολαβούντων συνεργατών, του εταιρικού δικτύου agency, αλλά και των συνεργαζόμενων πρακτόρων και μεσιτών. 

Το καινοτόμο “ask me” αποτελεί την αιχμή στον σύγχρονο τρόπο εργασίας των συνεργατών της Interamerican. Είναι διαδραστικό για κάθε θέμα και πληροφορία στις πωλήσεις, για την παρακολούθηση στοιχείων, συμβολαίων και την εξυπηρέτηση της διαδικασίας της πώλησης, καθώς και για την υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση. Το “ask me”, λειτουργικό σε 24ωρη βάση, αξιοποιείται ιδιαίτερα και στην εκπαίδευση των συνεργατών (distance learning, e-training, e-testing και virtual classroom), προσθέτοντας ταχύτητα και αξία σε προγράμματα επιμόρφωσης συνεργατών που υλοποιούνται με τη συνεργασία της εταιρείας με ελληνικά πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς.

Τα “Apps Awards 2015” οργανώθηκαν από την «Ethos Events» υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

Τα στελέχη της Interamerican: ο Φ. Σεβαστιάδης, τεχνολόγος του marketing και η Μ. Λ. Μενεξή, επικεφαλής της ομάδας ΙΤ για το Δίκτυο Πωλήσεων, παραλαμβάνοντας το βραβείο 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics