Διανοίγεται ο δρόμος της ιδιωτικής ασφάλισης μέσα από δράσεις

Μια ακόμη προσπάθεια που επιχειρεί να προβληματίσει τους πολίτες για την ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται σε εξέλιξη και δείχνει το πώς η ιδιωτική ασφάλιση επιχειρεί να δηλώσει την παρουσία της και την χρηστική συμβολή της σε αυτά που όλοι απεύχονται...

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μια ακόμη προσπάθεια  που επιχειρεί να προβληματίσει τους πολίτες για την ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται σε εξέλιξη και δείχνει το πώς η ιδιωτική ασφάλιση επιχειρεί να δηλώσει την παρουσία της και τη χρηστική συμβολή της σε αυτά που όλοι απεύχονται και δεν περιμένουν.  

Πρόκειται για τα «Oops» όπως ονομάζονται στην καμπάνια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.  Δηλαδή τη φωνητική περιγραφή  του απρόοπτου, της εκπλήξεως, του ξαφνικού την οποία ο καθένας μπορεί  να κάνει για οτιδήποτε αιφνίδιο προκύψει…

Είναι μια διαδικασία ευαισθητοποίησης του κοινού και κυρίως αφύπνισης σχετικά με τα απρόοπτα γεγονότα που έρχονται να διασαλεύσουν μια καθημερινή καθιερωμένη τάξη που επικρατεί στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη.

Αυτό είναι που πρέπει να μάθουν οι πολίτες και να δουν πιο ουσιαστικά τον κλάδο, δηλαδή ότι την δύσκολη ώρα του απροσδόκητου, η ιδιωτική ασφάλιση είναι παρούσα. Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος δεν αρκεί μόνο η καμπάνια και η προβολή.

Χρειάζεται ενημέρωση περισσότερη σε επίπεδο συλλογικό, εργασιακών χώρων, φορέων προκειμένου να γίνει αντιληπτή η χρησιμότητα του ασφαλιστικού προϊόντος.

Πιθανόν έτσι μέσα από μεγαλύτερες «ζυμώσεις» πιο προσωπικές, οι οποίες θα έλθουν ως συνέχεια μιας διαφημιστικής εκστρατείας να επιτευχθεί ευκολότερα η ενημέρωση, η κατανόηση, το «ζέσταμα» των πολιτών με την ιδιωτική ασφάλιση.

Επίσης μπορεί να αμβλυνθεί και η καχυποψία απέναντι στα ασφαλιστικά συμβόλαια η οποία  εγκαταβιεί στη συνείδηση των πολιτών, παράγοντας που δεν αφήνει να διαμορφωθεί μια πιο ουσιαστική σχέση μεταξύ ελληνικής κοινωνίας και ασφαλιστικής αγοράς.

Αυτά αποτελούν σημαντικά παραμετρικά στοιχεία  που οι ασφαλιστές σε συνεργασία με τους διαμεσολαβούντες οφείλουν να εγκύψουν και από κοινού να δρομολογήσουν διαδικασίες ενημέρωσης των πολιτών.

Ο δρόμος του κλάδου προς την καλύτερη εποχή δε μπορεί να διανοιχτεί αλλιώς.

 

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics