Δήλωση Αλ. Σαρρηγεωργίου για την «Εθνική Συνδιάσκεψη»

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος,  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Eurolife ERB
Ο ρόλος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σήμερα εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επάξια στις ανάγκες των πολιτών. Μέσα από συνεχείς διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, ο σύγχρονος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι πλέον ένας αξιόπιστος σύμβουλος που δίνει καθοδήγηση και στέκεται στο πλευρό του ασφαλισμένου.
Ως Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, χαιρετίζω την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθώς εκτιμώ ότι από αυτήν θα προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο των διαμεσολαβητών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην εποχή μας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία θεωρώ ότι θα επιδράσει σημαντικά στην ασφαλιστική αγορά καθώς θα ενισχύσει το διάλογο στα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση μετά και την ενσωμάτωση της οδηγίας IDD στην ελληνική νομοθεσία.
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics