Δημ. Γαβαλάκης: Δεν είμαι αισιόδοξος, εκτός ΕΑΝ…….

ΕΡ:Κύριε Γαβαλάκη, ως Πρόεδρος της Ε.Α.Δ.Ε. και του Π.Σ.Σ.Α.Σ., πως κρίνετε την απόφαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την δημιουργία του ιστότοπου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης;

AΠ: Είναι προφανές ότι κάθε πρωτοβουλία που προάγει το θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης και ιδιαίτερα της διαμεσολάβησης χαιρετίζεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Πόσο μάλλον δε, όταν η συγκεκριμένη δράση δημιουργεί τις συνθήκες η φωνή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή να ακούγεται δυνατά, άμεσα και καθαρά.

ΕΡ: Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του επαγγέλματός του;

AΠ: Η έγκυρη ενημέρωση, η πληρότητα της πληροφορίας για τα τεκτενόμενα στην Αγορά μας, η υποστήριξη της γνώσης μας και ο ανοιχτός δημιουργικός διάλογος στον χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης είναι αυτονόητο ότι συμβάλλουν στην ουσιαστική αναβάθμιση του επαγγέλματός μας.

ΕΡ: Ποιες είναι οι απαιτήσεις σας ως προς το περιεχόμενο του ιστότοπου;

AΠ: Είναι εύκολο να θέσεις τον πήχυ ψηλά.  Είναι όμως επίσης κατανοητό ότι ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα θέλει και χρόνο αλλά και πολύ κόπο απ΄όλους τους εμπλεκόμενους.  Το βασικό πλαίσιο των απαιτήσεων πρέπει να έχει τις βάσεις του στις αρχές της ανεπηρέαστης εκφράσεις των απόψεων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Η ανάδειξη των προβλημάτων της Αγοράς μας, η αναζήτηση σύγχρονων λύσεων για την ανάπτυξή της, η συμβολή στην βελτίωση των γνώσεων των συναδέλφων, αποτελούν το πρώτο βήμα για έναν ιστότοπο που φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη επιλογή των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και όχι μόνο.

ΕΡ: Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση πιέζεται πολύπλευρα. Τι βλέπετε για το 2013, ποια αξιολογείτε ως τα σημαντικότερα θέματα-προβλήματα που θα αντιμετωπίσει;

AΠ: Ο ρόλος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και η αξία της στο οικοδόμημα της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας είναι αυταπόδεικτος.  Ταυτόχρονα η συμβολή της στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με τους Ασφαλισμένους μας αλλά και η προάσπιση των συμφερόντων τους αποτελούν, διαχρονικά,  κυρίαρχο μέλημά μας.

Η αγωνία μας και η ανησυχία μας είναι ότι καθημερινά επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο ότι τα εναλλακτικά δίκτυα προώθησης ασφαλιστικών υπηρεσιών δεν λειτουργούν στο ίδιο πλαίσιο κανόνων, παρότι σ΄αυτά ο διαμεσολαβητής δεν έχει ονοματεπώνυμο και άρα το πλαίσιο ελέγχου θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο αυστηρό.

Επίσης πρακτικές εταιρειών που υποβαθμίζουν την συνεισφορά των παραδοσιακών δικτύων τους (Συντονιστών αλλά και Ασφαλιστικών Συμβούλων) και ταυτόχρονα δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ζημιάς τους, πρέπει να μας βρουν και το 2013, έτοιμους να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.

ΕΡ: Είστε αισιόδοξοι για την ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2013 και σε ποια σημεία μπορεί να στηριχθεί η ανάκαμψή της;

AΠ: Δεν είμαι αισιόδοξος, εκτός ΕΑΝ…….

Εάν όλοι οι φορείς της αγοράς Διαμεσολάβηση, Εταιρείες, Νομοθετική Εξουσία, Εποπτεία, αντιληφθούν ότι η συνεννόηση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός πλάνου αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμό της Αγοράς μας είναι ο μόνος δρόμος για να αποτελέσει η Ιδιωτική Ασφάλιση τον πυλώνα στήριξης της οικονομικής ευμάρειας των Ελλήνων.

Ας προσπαθήσουμε να οραματιστούμε την Αγορά μας πέρα απ΄ τα πρόσκαιρα μικροσυμφέροντα χωρίς προκαταλήψεις, αποκλεισμούς και «αυθεντίες».

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics