Δήμητρα Λύχρου: Ατεκμηρίωτες αποφάσεις συρρικνώνουν τον κλάδο

Δήμητρα Λύχρου: Ατεκμηρίωτες αποφάσεις συρρικνώνουν τον κλάδο

Του Γιάννη Βερμισσώ

Περίπου 40% έχουν μειωθεί τα εισοδήματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών την τελευταία πενταετία. Η δυσμενής εξέλιξη προκαλεί ισχυρές πιέσεις στους επαγγελματίες οι οποίοι στην πλειονότητά τους αγωνίζονται για την επιβίωσή τους οπότε και δεν μπορεί να υπόκεινται σε κυβερνητικές ρυθμίσεις που θα τους βυθίσουν περισσότερο οικονομικά και θα κλονίσουν την επιβίωσή τους, όπως αυτές που προβλέπονται στο σχέδιο για το ασφαλιστικό.

Αυτά αναφέρει στο insurance-eea η πρόεδρος της ΕΕΑΕ κ. Δήμητρα Λύχρου τονίζοντας ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό αποτελούν πλήγμα στον κλάδο ο οποίος αποτελεί υπόδειγμα συνεπούς φοροαπόδοδης. Και αυτό διότι οι συναλλαγές των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,, τονίζει η κα Λύχρου, γίνονται μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών οπότε και βρίσκονται σε διαδικασία υψίστης ακριβείας και διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ότι έναν απόλυτα ελεγχόμενο φορολογικά κλάδο που συνεισφέρει στο κράτος, δε μπορεί να τον οδηγείς σε εξόντωση εκτινάσσοντας τις φοροεισφορές του.

Σε μια λογική και θετική προσέγγιση του θέματος,  πρότασή της είναι ότι μόνο με ολοκληρωμένες μελέτες, αντικειμενικά στοιχεία και αναλογιστικές επισημάνσεις μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για ένα νέο ασφαλιστικό, και όχι βεβιασμένα και αστήρικτα όπως σήμερα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται οδηγούν με βδελυγμία,  στον αφανισμό του κλάδου, τονίζει εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει ανοχή να πέσουν ακόμη χαμηλότερα τα τελικά εισοδήματα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Ακόμα, επισημαίνει ότι δε μπορεί ατεκμηρίωτα και απουσία μελετών να προχωρούν σε προτάσεις που διαταράσσουν επαγγελματικές τάξεις και κλονίζουν την κοινωνική συνοχή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναφερόμενη στην καθημερινότητα του ασφαλιστικού επαγγέλματος, θεωρεί ότι η εκπαίδευση προέχει, και σε αυτή την κατεύθυνση, έχει γίνει εκκίνηση μέσω της επανεκπαίδευσης –πιστοποίησης. Όμως, πρέπει να έλθουν και οι απαραίτητες βελτιώσεις επισημαίνει η κα Λύχρου και εξηγεί ότι η εκπαίδευση οφείλει να είναι γενική και όχι εστιασμένη μόνο σε προγράμματα εταιρειών και προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει η δημιουργία εκπαιδευτικών κέντρων που θα εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Αναφορικά με τον τέστ κατανόησης θεωρεί ότι θα πρέπει να εξελιχθεί σε βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης  που θα αποτυπώνει την εκπαιδευτική συμμετοχή του κάθε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics