Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων

Η γρήγορη και οικονομική παράδοση δεμάτων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η γρήγορη και οικονομική παράδοση δεμάτων αποτελεί μία από τις βασικές  προτεραιότητες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σκοπός αυτής της δημόσιας διαβούλευσης είναι να κατατεθούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων  μερών σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης των διασυνοριακών υπηρεσιών παράδοσης κατά την αποστολή πακέτων και δεμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι παραδόσεις δεμάτων που σχετίζονται με τις παραγγελίες των καταναλωτών από ηλεκτρονικά καταστήματα αφορούν ένα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο κομμάτι του συνολικού κύκλου εργασιών του ευρωπαϊκού κλάδου παράδοσης δεμάτων. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι που πωλούν τα προϊόντα τους ηλεκτρονικά μέσω e-shops έχουν όλο και πιο υψηλές απαιτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου παράδοσης δεμάτων. Έχει υπολογισθεί ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να εξοικονομήσουν πάνω από 11,7 δις ευρώ ετησίως κάνοντας τις αγορές τους διαδικτυακά.

    Ωστόσο, η έλλειψη ενιαίων κανόνων και το υψηλό κόστος παράδοσης δεμάτων αποτελούν εμπόδια για τους εμπόρους και τους καταναλωτές, δυσχεραίνοντας την περαιτέρω συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα εμπόδια αυτά έχουν ήδη εντοπιστεί και αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο και στον οδικό χάρτη της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς  παράδοσης δεμάτων.

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος στη διαβούλευση:

Όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να συνεισφέρουν  στη διαβούλευση, όπως  επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (με φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop),  καταναλωτές, καταναλωτικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

 

Περίοδος διαβούλευσης:

Έως 29/07/2015

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση διαβούλευσης:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169

 

 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics