ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Ο κ. Εμμανουήλ Φουντουλάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων

Ο κ. Εμμανουήλ Φουντουλάκης, καταξιωμένο στέλεχος του ασφαλιστικού κλάδου, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων στη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική.

Με σπουδές στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις, διαθέτει στέρεες βάσεις αλλά και μακροχρόνια εμπειρία καθώς υπηρετεί το λειτούργημα της ασφάλισης για πάνω από 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, έχει διατελέσει Εμπορικός Διευθυντής και Επιθεωρητής Πωλήσεων σε διεθνείς και ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες, επενδύοντας στις πολύχρονες και ουσιαστικές σχέσεις με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική καλωσορίζει  τον κ. Εμμανουήλ Φουντουλάκη στην οικογένεια της με την πεποίθηση ότι η εμπειρία και η προσωπικότητά του, θα συμβάλλουν στην προαγωγή του Πολιτισμού στην Ασφάλιση.

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics