Διοικητικές αλλαγές στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, που συνήλθαν σήμερα, αποφάσισαν αλλαγές στη Διοίκηση της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής αποφάσισαν αλλαγές στη Διοίκηση της εταιρίας.


Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής και μη εκτελεστικό μέλος αυτού  εξελέγη ο κ. Χριστόφορος Σαρδελής, μέχρι τούδε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Δημήτρη Δημόπουλου, αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου που κατείχε στην Εθνική Ασφαλιστική για να επικεντρωθεί στα  καθήκοντά του στην Εθνική Τράπεζα.

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξελέγη ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς, μέχρι τώρα Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, ο οποίος  θα ασκεί  προσωρινά και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής μετέχουν επίσης οι:

Παύλος Μυλωνάς, Α’  Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Δασμάνογλου, Β’  Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος

Αλέξανδρος Κατσιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Μήλιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Τηλέμαχος Παλαιολόγος, μη εκτελεστικό μέλος

Μιλτιάδης Σταθόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Η νέα Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, και ο βασικός Μέτοχος της εταιρίας, ευχαρίστησε την απερχόμενη Διοίκηση και ειδικότερα τους κυρίους Δημόπουλο Δημήτριο, μέχρι τούδε Πρόεδρο, Μαυρόγαλο Σπύρο, μέχρι τούδε Διευθύνοντα Σύμβουλο και Παναγιωτόπουλο Φάνη, μέχρι τούδε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη γόνιμη συνεργασία στην Εθνική Ασφαλιστική και για τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη της εταιρίας κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής δεσμεύτηκε να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε η εταιρία να παραμείνει ηγέτιδα δύναμης στο χώρο, αντάξια του ιστορικού της ονόματος.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics