Διοργάνωση συνάντησης MDRT Day 2019 από την Επιτροπή Επικοινωνίας Μελών MDRT Greece 2018-2019 & τον Π.Σ.Α.Σ

Η Επιτροπή  Επικοινωνίας Μελών του MDRT για την Ελλάδα  (Membership Communications Committee – MCC Million Dollar Round Table Greece) διοργανώνει  την Παρασκευή 1 / 2 / 2019  την Ετήσια Συνάντηση του MDRT Ελλάδος στην Αθήνα στο Divani Caravel Hotel.

Έλληνες , Κύπριοι  και Ξένοι κορυφαίοι επαγγελματίες του χώρου θα  πάρουν  μέρος σε αυτήν την συνάντηση, θα μοιραστούν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες τις εμπειρίες, ιδέες, πρακτικές τους.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της συνάντησης.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics