Παράταση έως 7 Δεκεμβρίου για δήλωση συμμετοχής ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην πρωτοβουλία ΕΕΑ για συμπλήρωση ωρών επαναπιστοποίησης 2020

Παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου η προθεσμία συμμετοχής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην ειδική για τον κλάδο παροχή του ΕΕΑ ώστε οι επαγγελματίες να καλύψουν τις ώρες επαναπιστοποίησης του 2020.

Η απόφαση για παράταση ελήφθη από το ΕΕΑ ύστερα το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε οπότε και δίνεται ευκαιρία και σε άλλους επαγγελματίες από όλη την χώρα να συμμετάσχουν. Ήδη όσοι δήλωσαν έως και 30 Νοεμβρίου ξεκινούν ανάλογα κατά περίπτωση την διαδικασία επανεκπαίδευσής τους.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΕΕΑ στηρίζεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες : Ατλαντική, Eurolife, Groupama και Interamerican.

Για να στηρίξει την διαδικασία το Επιμελητήριο δημιούργησε ειδική πλατφόρμα ευέλικτης δήλωσης συμμετοχής και ανάλογο μηχανισμό ώστε να υποστηριχθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης των εταιρειών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Σε κάποιες περιπτώσεις προγραμμάτων (φαίνεται στην φόρμα που ακολουθεί) παρέχεται e-learning οπότε είναι ανοικτό όλο το 24ωρο και σε κάποιες άλλες υλοποιούνται webinar σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες.

Το ΕΕΑ ευχαριστεί τις ασφαλιστικές εταιρείες που προθυμοποιήθηκαν να συντελέσουν στην πρωτοβουλία του και καλεί τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, όχι μόνο τα μέλη του, αλλά και από όλη την Ελλάδα να αξιοποιήσουν ελεύθερα την ειδική αυτή υποστηρικτική παροχή.

Η φόρμα συμμετοχής ακολουθεί στον παρακάτω σύνδεσμο.

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να την συμπληρώσουν

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics