Δωρεάν webinar και CRM από το IFAA για το Certificate IRMA

Σήμερα στις 15:00 θα διεξαχθεί το δωρεάν webinar του IFAA Academy για το Certificate IRMA. Όπως αναφέρεται θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους συμμετέχοντες CRM πρόγραμμα.

Θεματικές που θα αναλυθούν είναι:

  • Μια πλήρης ανάλυση του διεθνώς βραβευμένου λογισμικού.
  • Μια νέα ταυτότητα που επαναπροσδιορίζει το ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην κοινωνία.
  • Η εξέλιξη από την πώληση ασφαλιστικών προγραμμάτων στην επιστημονική “Διαχείριση Ασφαλίσιμων Κινδύνων”
  • Άμεσα ορατά τα πρώτα αποτελέσματα, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα καθώς μέρος του εκπαιδευτικού κύκλου, αποτελεί και η ταυτόχρονη πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα του συμβούλου μέσω πωλησιακών εργασιών

.Μπορείτε να κάνετε εδώ εγγραφη

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics