Δράση της Ε.Α.Ε.Ε. για την στήριξη των αστέγων

Η μεγάλη συμμετοχή ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνικής δράσης που οργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με στόχο τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για το Κέντρο Υποδοχής Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.).

Η μεγάλη συμμετοχή ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνικής δράσης που οργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με στόχο τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για το Κέντρο Υποδοχής Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.). 

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία εργαζόμενοι και εταιρίες του ασφαλιστικού κλάδου έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και ανταποκρίθηκαν συγκινητικά στο κάλεσμα της ΕΑΕΕ προσφέροντας απαραίτητα είδη για τους αστέγους και τις άπορες οικογένειες που στηρίζει το ΚΥΑΔΑ.

Ως αποτέλεσμα ο ασφαλιστικός κλάδος κατόρθωσε να συγκεντρώσει και να προσφέρει στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. πάνω από 350 κούτες με τρόφιμα, είδη ρουχισμού, σκεπάσματα, παιχνίδια κ.ά., ποσότητα σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες αντίστοιχες δράσεις του παρελθόντος. 

Η δράση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη εκπροσώπων της ΕΑΕΕ στις εγκαταστάσεις του Κ.Υ.Α.Δ.Α. όπου ενημερώθηκαν για το πολύτιμο κοινωνικό έργο που επιτελεί το κέντρο από τον Πρόεδρο του οργανισμού κ. Αδαμόπουλο και τη Διευθύντρια κ. Νούση.

Η ΕΑΕΕ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά όλους τους εργαζόμενους και τις εταιρίες που στήριξαν τη δράση αυτή και δεσμεύεται να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης

   

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics