Δύναμις: Μειώσεις στα τιμολόγια ασφάλισης σκαφών και αυτοκινήτων

Συνεπής στη στρατηγική της για παροχή ανταγωνιστικών ασφαλιστικών προϊόντων, χωρίς καμία διαφοροποίηση στην ποιότητα των παρεχόμενων καλύψεων και υπηρεσιών της, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική εφάρμοσε από την πρώτη Ιουλίου νέο, μειωμένο τιμολόγιο αστικής ευθύνης,

Συνεπής στη στρατηγική της για παροχή ανταγωνιστικών ασφαλιστικών προϊόντων, χωρίς καμία διαφοροποίηση στην ποιότητα των παρεχόμενων καλύψεων και υπηρεσιών της, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική εφάρμοσε από την πρώτη Ιουλίου νέο, μειωμένο τιμολόγιο αστικής ευθύνης, για τα σκάφη αναψυχής και για τα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

Το πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών, Dynamis Sail, ανανεώθηκε και πλέον η τιμολόγηση γίνεται με βάση το μήκος του ασφαλιζόμενου σκάφους, προσφέροντας ακόμα οικονομικότερο ασφάλιστρο, που ξεκινά από τα 50 ευρώ το χρόνο.

Οι μειώσεις στο τιμολόγιο αυτοκινήτων κυμαίνονται μεσοσταθμικά από 5-9%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τους φορολογήσιμους ίππους και το προφίλ του οδηγού, του ασφαλισμένου οχήματος και αφορούν τόσο σε νέα συμβόλαια, όσο και στις ανανεώσεις υφιστάμενων συμβολαίων από την 1η Ιουλίου 2014.

Με το νέο τιμολόγιο αξιοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό οι δυνατότητες που παρέχονται από το παραμετρικό σύστημα τιμολόγησης, το οποίο έχει ως στόχο την επιβράβευση των πιο προσεκτικών οδηγών, προσφέροντας οικονομικότερο ασφάλιστρο, πάντα με τη σφραγίδα της φερεγγυότητας, της συνέπειας και της σιγουριάς, που διακρίνει την παρουσία της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές ασφαλίστρων, σε συνδυασμό με τις πολύπλευρες ασφαλιστικές παροχές των προϊόντων της, παρέχουν τις πλέον ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις στο χώρο των σκαφών αναψυχής και του αυτοκινήτου και εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν εχέγγυο στη διεύρυνση του πελατολογίου της και την ανάπτυξη των δικτύων της.

Με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων βελτιωμένων τιμολογίων, η εταιρία αποδεικνύει έμπρακτα την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για απόκτηση ασφάλισης σκάφους ή αυτοκινήτου, με ακόμα πιο προσιτό ασφάλιστρο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα  και την ανταποδοτικότητά της απέναντι στους ασφαλισμένους της, αφού δε διαφοροποιεί στο ελάχιστο τις μέχρι τώρα παροχές της.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics