Δυο νέα σεμινάρια από το ΕΙΑΣ

Δύο νέα σεμινάρια για την Συναισθηματική Νοημοσύνη και για τις Γενικές Αρχές της Αστικής Ευθύνης διοργανώνει το Ε.Ι.Α.Σ. διάρκειας 6 εκπαιδευτικών ωρών το καθένα.

Δύο νέα σεμινάρια για την Συναισθηματική Νοημοσύνη και για τις Γενικές Αρχές της Αστικής Ευθύνης διοργανώνει το Ε.Ι.Α.Σ. διάρκειας 6 εκπαιδευτικών ωρών το καθένα.


Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Γενικές Αρχές της Αστικής Ευθύνης

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics