Δύο Νέα Σεμινάρια Πωλήσεων στο ΕΙΑΣ

Δύο νέα σεμινάρια πωλήσεων θα διεξαχθούν στο ΕΙΑΣ. Το πρώτο με τίτλο "Τεχνικές Πωλήσεων για Νικητές" και το δεύτερο με τίτλο "Πως να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις".

Δύο νέα σεμινάρια πωλήσεων θα διεξαχθούν στο ΕΙΑΣ. Το πρώτο με τίτλο "Τεχνικές Πωλήσεων για Νικητές" και το δεύτερο με τίτλο "Πως να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις".

 

Διαβάστε την ανακοίνωση, το αναλυτικό πρόγραμμα και την αίτηση συμμετοχής εδώ

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics