ΕΑΔΕ: Ο κλάδος στην «επιστρεπτέα 4» και αναμένονται απαντήσεις για τις «βεβαιώσεις προμηθειών»

Συμμετείχαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών την 24/11/2020, για να θέσει ερωτήματα και να λάβει διευκρινίσεις η αγορά, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη επί του Προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Νο 4.
Με ικανοποίηση επιβεβαιώνουμε ότι στο πρόγραμμα εντάσσεται και ο κλάδος μας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι ο επιτηδευματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ή το νομικό πρόσωπο να παρουσιάζει μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά 20%.
Το ΕΕΑ, μέσω των Φοροτεχνικών Συμβούλων του, συγκέντρωσε και υπέβαλε τις παρατηρήσεις που καταγράφησαν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, μεταξύ αυτών και την ιδιαιτερότητα των βεβαιώσεων προμηθειών του κλάδου μας που εκδίδονται στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και αναμένουμε τις απαντήσεις που όπως υποσχέθηκε ο Υπουργός θα δοθούν το συντομότερο.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics