ΕΑΕΕ: Εκδήλωση με θέμα «Cyber Risk Insurance»

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των στελεχών της αγοράς μας για τον νέο ανερχόμενο κίνδυνο cyber από εξειδικευμένους και καταξιωμένους ομιλητές, οι οποίοι θα μεταφέρουν τη διεθνή εμπειρία και την ελληνική πραγματικότητα.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Έταιριών Έλλάδος, με πρωτοβουλία των Έπιτροπών Αστικής Έυθύνης & Έπαγγελματικών Έυθυνών και Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών διοργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση με θέμα «CYBER RISK INSURANCE». Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των στελεχών της αγοράς μας για τον νέο ανερχόμενο κίνδυνο cyber από εξειδικευμένους και καταξιωμένους ομιλητές, οι οποίοι θα μεταφέρουν τη διεθνή εμπειρία και την ελληνική πραγματικότητα.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 στην

αίθουσα «Πανόραμα» του ROYAL OLYMPIC HOTEL

(Αθανασίου Διάκου 28, 117 43 Αθήνα).

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics