ΕΑΕΕ: Πέντε προτάσεις-τροποποιήσεις στο σ/ν «Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή»

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) κατέθεσε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας τις παρατηρήσεις της επί του σχεδίου Νόμου «Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή» που τέθηκε σε διαβούλευση.

Οι παρατηρήσεις της ΕΑΕΕ εστιάζονται κυρίως στο άρθρο 5 που καθιερώνει από 1.1.2025 την υποχρεωτική ασφάλιση για τις επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2 εκατ. ευρώ για πυρκαγιά από φυσικά αίτια, πλημμύρα και σεισμό. Δευτερευόντως αναφέρονται στη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητικού Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Οι παρατηρήσεις της ΕΑΕΕ αφορούν:

  • Την σταδιακή μείωση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων σε 1 εκατ. ευρώ και 0,5 εκατ. ευρώ το 2026 και 2027 αντίστοιχα.
  • Την αντικατάσταση του όρου της «πυρκαγιάς από φυσικά αίτια» με τον ορθότερο ορισμό «δασική πυρκαγιά».
  • Την προσθήκη των κινδύνων: θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, που επίσης σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή.
  • Την διαγραφή του αναφερόμενου ποσοστού 70% (ως κατ’ ελάχιστον επιβαλλόμενη κάλυψη) από την διάταξη του νόμου και την ρύθμιση της κάλυψης με συμφωνία ασφαλισμένου – ασφαλιστή είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, με την έκδοση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 45.
  • Την καθιέρωση ισχυρού ελέγχου της ασφάλισης των επιχειρήσεων, αντί της ύπαρξης ή αύξησης ενδεχομένως του προστίμου.

Με τις εν λόγω προτάσεις η ΕΑΕΕ επιθυμεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την κάλυψη των επιχειρήσεων από τις φυσικές καταστροφές και την  περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου μέσω του Συμβουλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics