ΕΔΟΕΑΠ: Σύμβαση με Affidea για πανελλαδική κάλυψη

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ για να εξυπηρετήσει καλύτερα τους ασφαλισμένους του και ιδιαιτέρως τους νέους ασφαλισμένους της περιφέρειας, υπέγραψε σύμβαση με το δίκτυο της AFFIDEA.

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ για να εξυπηρετήσει καλύτερα τους ασφαλισμένους του και ιδιαιτέρως τους νέους ασφαλισμένους της περιφέρειας, υπέγραψε σύμβαση με το δίκτυο της AFFIDEA. Ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα με περισσότερους από 1430 συνεργαζόμενους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη χώρα, 19 ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα και περισσότερα από 315 ακόμα συνεργαζόμενα, σε κάθε ελληνική περιφέρεια και νομό. 

Ανήκει στην Waypoint Capital, έναν από τους μεγαλύτερους – παγκοσμίως – παρόχους υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το συγκεκριμένο δίκτυο στους ασφαλισμένους περιλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις για όλες τις ειδικότητες, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπευτική φροντίδα. Επιπλέον παρέχεται οδοντιατρική φροντίδα από δίκτυο οδοντιάτρων, με ειδικές εκπτωτικές τιμές για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα ισχύουν πανελλαδικά για όλους τους ασφαλισμένους στον ΕΔΟΕΑΠ. Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας, αποκτούν για πρώτη φορά πρόσβαση σε μεγάλο δίκτυο συμβεβλημένων γιατρών, με δωρεάν (για τους ίδιους) επίσκεψη, καθώς και πρόσβαση σε διαγνωστικά κέντρα για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, καταβάλλοντας μόνον το  προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής τους επί του κρατικού τιμολογίου, αποφεύγοντας πλέον την ταλαιπωρία της προπληρωμής από τους ίδιους και της αποστολής των αποδείξεων για να πιστωθούν εκ των υστέρων τα ποσά που δικαιούνται από τον ΕΔΟΕΑΠ. 

Για τις παραπάνω παροχές, οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θα πρέπει να καλούν  στο, αποκλειστικό για τον ΕΔΟΕΑΠ, συντονιστικό – τηλεφωνικό κέντρο της AFFIDEA, στο τηλέφωνο 213 0900910,  (από 8:00 έως 20:00) για να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους σε γιατρό (βάσει ειδικότητας και περιοχής εξυπηρέτησης) ή σε διαγνωστικά κέντρα. Για την ταυτοποίησή του κάθε ασφαλισμένος θα πρέπει να δηλώνει τον ΑΜΚΑ του και, για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, ς ημέρες και ώρες για το ραντεβού. Μέσα σε λίγη ώρα και οπωσδήποτε την ίδια ημέρα, το συντονιστικό κέντρο θα ενημερώνει τον ασφαλισμένο για την ώρα και ημέρα του ραντεβού. Ως προς τις διαγνωστικές εξετάσεις, το διαγνωστικό κέντρο, θα επικοινωνεί  με τον ασφαλισμένο, για τον προγραμματισμό του ραντεβού και τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει για κάθε διαγνωστική εξέταση.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα πραγματοποιούν τις επισκέψεις τους στον γιατρό έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους (ή διαβατήριο ή κάρτα ασφαλισμένου ΕΔΟΕΑΠ για όσους διαθέτουν) ώστε να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία. Ως προς τις διαγνωστικές εξετάσεις θα προσκομίζουν, επί πλέον των παραπάνω, το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό που έχουν λάβει από τον γιατρό. Θα εξετάζονται στον γιατρό χωρίς την καταβολή ποσού συμμετοχής ή οποιουδήποτε άλλου αντιτίμου, ενώ στην περίπτωση που πραγματοποιήσουν διαγνωστικές εξετάσεις θα ενημερώνονται αντιστοίχως για το ποσό συμμετοχής που θα πρέπει να καταβάλουν, το οποίο θα αναγράφεται άλλωστε και στο παραπεμπτικό. Ειδικά για τις περιπτώσεις διενέργειας φυσικοθεραπειών και οδοντιατρικών εργασιών, οι ασφαλισμένοι θα ενημερώνονται για τις χρεώσεις τους από το συντονιστικό κέντρο.

Όλοι οι ασφαλισμένοι μπορούν, πριν κλείσουν το ραντεβού τους καλώντας στο συντονιστικό – τηλεφωνικό κέντρο (2130900910), να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.edoeap.affideanet.gr ή από το αντίστοιχο πεδίο για το δίκτυο της AFFIDEA στον ιστότοπο του Οργανισμού (www.edoeap.gr), ποιος/ποιοι γιατροί της ειδικότητας που επιθυμούν να επισκεφθούν ή ποιο διαγνωστικό κέντρο μπορεί να τους εξυπηρετήσει στην περιοχή τους. 

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics