ΕΕΑΕ: «Οι προμήθειες μετά τη λύση της σύμβασης»

Εγκύκλιο απέστειλε στα μέλη της η ΕΕΑΕ σχετικά με την υποχρέωση πληρωμής προμηθειών εκ μέρους των Ασφ. Εταιρειών μετά τη λύση της σύμβασης. Η διευκρίνιση έρχεται σε συνέχεια ερωτημάτων και συγκεκριμένα επειδή σύμφωνα με τον νέο νόμο, όποιος έχει έμμεσους συνεργάτες οφείλει να τους γνωστοποιεί στις Εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται και έχει σύμβαση.

Ακολουθεί η εγκύκλιος: 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics