ΕΦΚΑ: Σε 14 υπηρεσίες αποκλειστική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών

Μεγάλα βήματα στην ηλέκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών έχει πραγματοποιήσει ο ΕΦΚΑ καθώς πληθώρα εγγράφων, βεβαιώσεων και διαδικασιών γίνονται εξ αποστάσεως και δεν απαιτείται φυσική παρουσία.  Σήμερα 14 υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον ΕΦΚΑ σύμφωνα με άρθρο του taxheaven, και έχουν το εξής:

● Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ: www.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»
● Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότητας: www.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»
● Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης: https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/
● Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας: https://apps.ika.gr/eEHIC
● Η χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας: https://apps.ika.gr/eCertRegistered
● Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017: https://apps.ika.gr/ePensionApplicationProgress/
● Η υποβολή νέων αιτημάτων για κύρια σύνταξη: https://apps.efka.gov.gr/atlas/
● Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας: https://apps.ika.gr/eParoxes1
● Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης έναρξης ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/registration/
● Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μεταβολής/προσθήκης/αφαίρεσης ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/AlterActivity/
● Η Αίτηση Λήξης της ασφάλισης λόγω διακοπής ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/Instermination/
● Η Βεβαίωση Απογραφής Μισθωτού: https://apps.ika.gr/eInsuredRegistrationCert/
Επίσης:

● Καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων: Η καταβολή δόσεων, γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος (web banking ή αυτοπρόσωπη παρουσία στην τράπεζα) με χρήση της ταυτότητας οφειλέτη που λαμβάνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη: https://apps.ika.gr/eDebtorTransactions
● Αίτημα για άρση κατάσχεσης: Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού» με επιλογή «Άρση κατάσχεσης» από την κατηγορία αιτήματος.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/51518/efka-yphresies-poy-parexontai-apokleistika-hlektronika

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics