Εγγραφή Συντονιστών στο Επιμελητήριο

Η Τράπεζα της Ελλάδος στην Συνεδρίαση 40/25-5-2012 αποφάσισε και τροποποίησε τα σχετικά με την εγγραφή Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων στο αρμόδιο Επιμελητήριο.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Τράπεζας εδώ

Η Τράπεζα της Ελλάδος στην Συνεδρίαση 40/25-5-2012 αποφάσισε και τροποποίησε τα σχετικά με την εγγραφή Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων στο αρμόδιο Επιμελητήριο.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Τράπεζας εδώ

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics