ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιχειρησιακής & Εργασιακής Ψυχολογίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακής & Εργασιακής Ψυχολογίας (E.I.A.S. CERTIFIED SPECIALIST in BUSINESS PSYCHOLOGY) Κάθε Τετάρτη, 16.00-19.20, από την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου, έως και την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακής & Εργασιακής Ψυχολογίας 

(E.I.A.S. CERTIFIED SPECIALIST in BUSINESS PSYCHOLOGY)

Κάθε Τετάρτη, 16.00-19.20, από την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου, έως και την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 

Ακολουθούν η περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και η αίτηση συμμετοχής: 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics