ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανάπτυξης Τεχνικών και Μεθόδων Διαπραγματεύσεων

Πόσο σωστά και αποτελεσματικά διαπραγματευόμαστε; Κερδίζουμε ή χάνουμε; Χαιρόμαστε ή στεναχωρούμαστε; Κατακτούμε νίκες ή υφιστάμεθα ήττες;

Δευτέρα 18 & Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017


Πόσο σωστά και αποτελεσματικά διαπραγματευόμαστε; Κερδίζουμε ή χάνουμε; Χαιρόμαστε ή στεναχωρούμαστε; Κατακτούμε νίκες ή υφιστάμεθα ήττες;

Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανάπτυξης Τεχνικών και Μεθόδων Διαπραγματεύσεων, αναλύει το πλαίσιο των Διαπραγματεύσεων, εξηγεί  τους παράγοντες που το καθορίζουν, προτείνει τρόπους ενίσχυσης των Διαπραγματευτικών μας ικανοτήτων και συμβάλει πολύ στην ανάδειξη μεθόδων και τεχνικών που μας ενδυναμώνουν και μας καθιστούν εξαιρετικά πιο αποτελεσματικούς στη δουλειά μας, στις σχέσεις μας με πελάτες, με συνεργάτες ή με προμηθευτές, αλλά και εξαιρετικά πιο ικανούς να διαχειριστούμε θέματα που μας απασχολούν στην εργασιακή μας ζωή, στην οικογένεια μας και στις ευρύτερες σχέσεις μας.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έχουν ως εξής:  

1. Ψυχολογία της Συμπεριφοράς

2. Ορισμοί Διαπραγμάτευσης και Πηγές Διαπραγματευτικής Δύναμης

3. Διαπραγματευτικές «Παγίδες» και «Μύθοι»

4. Συγκρούσεις και Στρατηγικές Διαχείρισης Συγκρούσεων

5. Διαπραγματευτικές Στρατηγικές και Κριτήρια Επιλογής Κατάλληλου Διαπραγματευτικού Μίγματος

6. Διαπραγματευτικοί Τρόποι, Τακτικές και Ελιγμοί

7. Προετοιμασία Διαπραγμάτευσης

8. Χαρακτηριστικά Καλού Διαπραγματευτή

9. Διαπραγματευτικό Παίγνιο για Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο εμπεριέχει σειρά workshops και ασκήσεων, προς τον σκοπό της καλύτερης δυνατής εμπέδωσης των Διαπραγματευτικών Τακτικών, από τους σπουδαστές. 

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Αλέξης Κώτσαλος, Προϊστάμενος του Τομέως Ζημιών Γενικών Κλάδων της Εθνικής Ασφαλιστικής, με μεταπτυχιακές σπουδές Στρατηγικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Staffordshire της Αγγλίας και σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαπραγματεύσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

  • Γνωριμία των σπουδαστών με τις θεμελιώδεις έννοιες των συγκρούσεων και των στρατηγικών διαπραγματεύσεων
  • Ανάπτυξη διαπραγματευτικών δεξιοτήτων από την εκμάθηση των διαπραγματευτικών στρατηγικών και τακτικών, ή των διαφορετικών διαπραγματευτικών τύπων
  • Επιλογή κατάλληλων στρατηγικών και μεθόδων για την επίτευξη του διαπραγματευτικού στόχου

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να καταλάβουν και να εξηγήσουν τις αιτίες που οι χειρισμοί των διαπραγματεύσεων είναι επιτυχημένοι (ή μη) υπό διαφορετικές περιστάσεις και να εντοπίσουν διαπραγματευτικά σφάλματα ή παγίδες βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις διαπραγματευτικές δεξιότητές τους και ισχυροποιώντας, έτσι, την συγκριτική τους θέση στο εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής τους ζωής και της συμπεριφοράς τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικητικούς Υπαλλήλους και Στελέχη κρίσιμων Κλάδων και Τομέων των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (π.χ. Υπαλλήλους και Στελέχη Διευθύνσεων Προσωπικού, Αποζημιώσεων, Διακανονισμών και Πραγματογνωμοσύνης, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Νομικής Υπηρεσίας, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Εισπράξεων, Εκδόσεων Προσφορών,…) που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες, ώστε να λειτουργούν ακόμη πιο αποτελεσματικά σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, να τα επηρεάζουν θετικά και να διαμορφώνουν σχέσεις καλού και επωφελούς αποτελέσματος, με πελάτες, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών ή προμηθευτές.

Επίσης, απευθύνεται σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τον λόγο τους, την επιχειρηματολογία τους και τον βαθμό της πειστικότητας τους στις σχέσεις τους με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους.

Τέλος, το σεμινάριο απευθύνεται ευρύτερα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις διαπραγματεύσεις, αποκτώντας κατάλληλα εφόδια περαιτέρω ισχυροποίησης των θέσεών τους.

Κόστος Συμμετοχής

  • 100€  για τα μη μέλη του ΕΙΑΣ
  • 130€  για τα μη μέλη του ΕΙΑΣ

Για τις Εταιρείες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνεται σε 70€ για τις εταιρείες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 100€ για τις εταιρείες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics