ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αποτελεσματικής Διαχείρισης Αιτιάσεων Πελατών

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αποτελεσματικής Διαχείρισης Αιτιάσεων Πελατών

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΠΕΛΑΤΩΝ Customer Service Excellence Πράξεις 88/5-4-2016 & 89/5-4-2016

της Ε.Ε. της ΤτΕ_ Δευτέρα & Τρίτη, 24 & 25 Σεπτεμβρίου 2018, 16.00 -19.20

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics