ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ειδικών Ασφαλειών Αυτοκινήτου & Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ειδικών Ασφαλειών Αυτοκινήτου & Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης Τετάρτη & Πέμπτη, 21 & 22 Νοεμβρίου 2018, 16:00 – 19:20

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 

Ειδικών Ασφαλειών Αυτοκινήτου & 
Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης 

Τετάρτη & Πέμπτη, 21 & 22 Νοεμβρίου 2018, 16:00 – 19:20

Δείτε την περιφραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος, τις σχετικές λεπτομέρειες και την αίτηση συμμετοχής:

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics