ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στις Αγροτικές Ασφαλίσεις

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ενδυναμώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις Αγροτικές Ασφαλίσεις.

Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές


 
Τετάρτη & Πέμπτη, 27 & 28 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 19:45
  
 
Περιγραφή και Θεματολογία
 
Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, …) αποτελούσαν ιστορικά, και εξακολουθούν να αποτελούν, σημαντικό μέρος της Ελληνικής Οικονομίας και, επίσης, στρατηγικού ενδιαφέροντος παράγοντα της μελλοντικής ανάπτυξής της.
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις αφήνουν το θετικό «αποτύπωμά» τους στις λειτουργίες και στο παραγωγικό αποτέλεσμα του πρωτογενή τομέα, ενώ εγγυώνται ακόμη καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές. Όμως, οι κίνδυνοι που τον απειλούν παραμένουν υψηλοί και μάλιστα τον καθιστούν ευάλωτο σε φυσικά και καιρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης και έκτασης, καθώς και στις παρενέργειες τους.
 
Οι εν λόγω κίνδυνοι (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις και παγετός,…) καθίστανται ολοένα και πιο ορατοί και συχνά επαναλαμβανόμενοι, αφού η κλιματική αλλαγή τους επιτείνει και καθιστά τις επιπτώσεις τους ανυπολόγιστες. Επομένως, οι Ασφαλίσεις κατά κινδύνων που απειλούν την Αγροτική παραγωγή και ευρύτερα την παραγωγή του πρωτογενούς τομέως, αποτελούν πια μεγάλη αναγκαιότητα και χρειάζεται να εισέλθουν ακόμη πιο πολύ στο «ρεπερτόριο» των Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) ωρών αναπτύσσει τους προαναφερόμενους κινδύνους σε βάθος, αναλύει τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή, στο εισόδημα και στην περιουσία των απασχολουμένων, παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των αγροτικών ασφαλιστικών προϊόντων και  προτείνει τρόπους σωστής και πειστικής προσέγγισης των δυνητικών πελατών αγροτικών ασφαλίσεων, υψηλού ενδιαφέροντος. 
 
Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έχουν ως εξής:  
 
*        Ο Πρωτογενής Τομέας και οι Συνιστώσες του
*        Είδη Κινδύνων
*        Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων
*        Ασφάλιση και Αντασφάλιση
*        Συστήματα Αγροτικής Ασφάλισης
*        Ορισμοί και Έννοιες – Καταστροφή, Κρίση, Συμφορά
*        Πλεονεκτήματα της Αγροτικής Ασφάλισης
*        Λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
*        Θεμελιώδη Μεγέθη της Ελληνικής Γεωργίας      
*        Συμβολαιακή Γεωργία
*        Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
*        Η Οργάνωση της Αλυσίδας Τροφίμων στη Γεωργία     
*        Χαρακτηριστικά των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
*        Αγροτική Ασφάλιση στην Ελλάδα
*        Ο Ρόλος του Δημόσιου Τομέα και Ακάλυπτες Περιοχές
*        Αντικείμενα Ασφάλισης
*        Φυτική Παραγωγή
*        Ζωικό Κεφάλαιο      
*        Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
*        Παράγοντες που Επηρεάζουν την Τιμολόγηση
*        Προϋποθέσεις για την Ανάληψη του Κινδύνου
*        Ευκαιρίες Πωλήσεων, Ανάπτυξη Επιχειρηματολογίας Πωλήσεων, Τεχνικές Συμβουλευτικών Πωλήσεων
 
Σε ποιους απευθύνεται
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε  στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ενδυναμώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις Αγροτικές Ασφαλίσεις. Επίσης, σε Στελέχη και Υπαλλήλους Underwriting που επιθυμούν να  διευρύνουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στην αξιολόγηση σχετικών κινδύνων. Σε Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Management, Product Development και Product Engineering που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά των Αγροτικών Ασφαλίσεων.
 
Ακόμη, πολύ σημαντικό, σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη συγκεκριμένη Ασφαλιστική Αγορά, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας. Τέλος, το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες με δραστηριότητα σχετική με τις Αγροτικές Ασφαλίσεις π.χ. τραπεζικά στελέχη, δικηγόροι, πραγματογνώμονες κλπ.
 
 
Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
 
Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Νίκος Κοντοβουνήσιος,  Διευθυντής Πυρός και Αγροτικών Ασφαλίσεων της Αγροτικής Ασφαλιστικής μέλος του ασφαλιστικού ομίλου ERGO. O κ. Κοντοβουνήσιος ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 στην ασφαλιστική εταιρία Φοίνιξ Γενικές Ασφάλειες της Ελλάδος και έκτοτε έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες ασφαλιστικές αλλά και μεσιτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά με πολυετή εμπειρία στην ανάληψη  μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων αλλά και ειδικών κινδύνων. Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων Επιτροπών στην ΕΑΕΕ, όπως στις Επιτροπές Περιουσίας και Μεταφορών. Είναι μέλος του Συνδέσμου Στελεχών και Εκπροσώπων Ασφαλιστικών Εταιρών.
 
Προσκεκλημένη Guest Speaker είναι η κα Έφη Κοκορέλη, Επί κεφαλής του Τομέως Αγροτικών Ασφαλίσεων και Bancassurance του Ομίλου INTERAMERICAN, μέλους του Ομίλου Achmea. Η κα Κοκορέλη είναι κάτοχος Bachelor «Banking & Insurance» και έχει αποφοιτήσει από το 2ετες πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του ΕΙΑΣ. Κατά την εργασιακή διαδρομή της στον Όμιλο INTERAMERICAN, έχει διέλθει από θέσεις ευθύνης, των Διευθύνσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ανάληψης Εμπορικών Κινδύνων, Bancassurance, Πωλήσεων και Αγροτικών Ασφαλίσεων. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρών.
 
 
Κόστος Συμμετοχής
  • 100€  για τα μέλη του ΕΙΑΣ 
  • 130€  για τα μη μέλη του ΕΙΑΣ
 
Για τις Εταιρείες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνεται σε 70€ για τις εταιρείες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 100€ για τις εταιρείες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.
 
 
 
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.
 
 
Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).
 
 
 
 
 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics