ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών & Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

Το Σεμινάριο αξιοποιεί, προς αυτόν τον σκοπό, τα πλέον σύγχρονα ασφαλιστικά, λογιστικά και σφαιρικότερα οικονομικά «εργαλεία», προκειμένου να παρουσιάσει τις Ασφαλίσεις Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, με πολύπλευρο τρόπο.

Δευτέρα 25 & Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 16:00 – 19:20  

Το σημαντικό αυτό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών αναλύει, προς όφελος του Εκπαιδευτικού του κοινού και ευρύτερα των ενδιαφερομένων στελεχών της αγοράς μας, το καίριο θέμα των Ασφαλίσεων Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών & Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων. Μάλιστα, το θέμα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και η ανάλυσή του εμπεριέχουν πραγματικά επίκαιρα χαρακτηριστικά, αφού αναπτύσσονται σε μία περίοδο της οικονομίας μας, κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις πλήττονται από κινδύνους που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά πεδία εφαρμογής των ασφαλίσεων και της ασφαλιστικής τεχνικής, καθώς και των μοντέλων αξιολόγησής τους. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αξιοποιεί, προς αυτόν τον σκοπό, τα πλέον σύγχρονα ασφαλιστικά, λογιστικά και σφαιρικότερα οικονομικά «εργαλεία», προκειμένου να παρουσιάσει τις Ασφαλίσεις Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, κατά τρόπο πολύπλευρο και τεκμηριωμένο, έως ολιστικό. 


Ακολουθούν λεπτομέρειες & αίτηση συμμετοχής. 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics