ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων έργων τέχνης

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, 14:30 – 19:30. Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Εργίνα Ξυδούς, Mag.MRICS, Ιστορικός Τέχνης, Εκτιμήτρια – Πραγματογνώμων – Σύμβουλος.

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, 14:30 – 19:30.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Εργίνα Ξυδούς, Mag.MRICS, Ιστορικός Τέχνης, Εκτιμήτρια – Πραγματογνώμων – Σύμβουλος.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

 • Συνήθεις τύποι συμβολαίων ασφάλισης έργων τέχνης
 • Βασικές προϋποθέσεις για ανάληψη κινδύνου έργων τέχνης
 • Η εκτίμηση της ασφαλιστικής αξίας
 • Διαφοροποιήσεις ασφαλιστικής αξίας, αναπροσαρμογή κλπ.
 • Προασφαλιστικός έλεγχος κινδύνου και εκτίμηση (συμφωνία αξιών)
 • Ενδεικτικές περιπτώσεις ζημιών και ο χειρισμός τους
 • Ζητήματα αυθεντικότητας έργων τέχνης
 • Το αντικείμενο ασφάλισης: Σύγχρονη Τέχνη έως Εκθέματα Θεματικού Επαγγελματικού Μουσείου
 • Ο πελάτης: Ο ιδιώτης, το μουσείο, ο γκαλερίστας, ο έμπορος, ο συντηρητής, ο καλλιτέχνης
 • Χώροι ενδιαφέροντος για παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών: Ιδιωτικές συλλογές  / Πινακοθήκες –

Μουσεία Ιδιωτικά Δημόσια Δημοτικά / Καλλιτέχνες (ντεπό/εργαστήρια) / Εταιρικές Συλλογές /   Δημόσιοι χώροι / Γκαλερί / Αντικερί / Εργαστήρια καλλιτεχνών.

Σκοπός του Σεμιναρίου:

 • Να ενθαρρύνει την ασφάλιση έργων τέχνης.
 • Να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα των συμμετεχόντων, που έχουν προκύψει από ανάλογες διαδικασίες.
 • Το σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης και ταυτόχρονα παρουσιάζει πιο εξειδικευμένα προβλήματα, τα οποία έχουν προκύψει από την πολυετή ενασχόληση της εισηγήτριας με το αντικείμενο.          

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

Σε  στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και σε Ασφαλιστικούς Συμβούλους –  Πράκτορες – Μεσίτες Ασφαλίσεων.  Απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες που έχουν σχετική εμπειρία, όσο και σε άτομα που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο. Τέλος απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις καλύψεις των ασφαλίσεων έργων τέχνης.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

 • 70€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. και
 • 90€ για τα μη μέλη.

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνεται σε 60€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 80€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

 

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics