ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κινδύνων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ CYBER RISK INSURANCE Τρίτη & Τετάρτη, 13 & 14 Νοεμβρίου 2018, 16:00 – 19:20

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

CYBER RISK INSURANCE

Τρίτη & Τετάρτη, 13 & 14  Νοεμβρίου 2018, 16:00 – 19:20

Δείτε την περιγραφή, την αίτηση συμμετοχής και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στο σεμινάριο. 

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics