ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλιστικής Απάτης στις αποζημιώσεις του κλάδου Αυτοκινήτων & Δικαστικές Διαμάχες

Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και εκείνα τα στελέχη τους που διαχειρίζονται θέματα αξιολόγησης ζημιών και υπολογισμού αποζημιώσεων, είναι αυτό της λεγόμενης ασφαλιστικής απάτης.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ

Τρίτη και Τετάρτη, 11 & 12 Δεκεμβρίου 2018, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και εκείνα τα στελέχη τους που διαχειρίζονται θέματα αξιολόγησης ζημιών και υπολογισμού αποζημιώσεων, είναι αυτό της λεγόμενης ασφαλιστικής απάτης. Το πρόβλημα έχει προσλάβει αξιοπρόσεκτες διαστάσεις και οδηγεί σε κινδύνους επιβάρυνσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και της όλης οικονομικής απόδοσης των ασφαλιστικών εταιρειών.  Ειδικότερα, οξύτατες πλευρές του προβλήματος εμφανίζονται στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και εκφράζονται στις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο το εκπαιδευτικό σεμινάριο υπό τον τίτλο «Ασφαλιστική Απάτη στις Αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτων και Δικαστικές Διαμάχες», προσφέρει μια εξαιρετικά εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης, υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων και εξειδικευμένων προβλημάτων, που σχετίζονται με συνήθεις και ασυνήθεις πρακτικές ασφαλιστικής απάτης και επιχειρούμενες προσπάθειες εξαπάτησης του μοντέλου αποζημιώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών.  

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει διεξοδικά το διαδικαστικό πλαίσιο ασφαλίσεων και αποζημιώσεων του αυτοκινήτου, εντοπίζει ενδεχόμενα λειτουργικά «κενά», μελετά συνήθη και ασυνήθη σημεία παρείσφρησης ασφαλιστικής απάτης και αξιοποιεί τη διαθέσιμη εμπειρία, τη μελέτη νομικών περιπτώσεων (legal case studies), καθώς και τα προκύπτοντα ευρήματα και συμπεράσματα από σχετικές δικαστικές διαμάχες, ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου, να προτείνει τρόπους αποτροπής του και να υποδείξει πρακτικές και νομικά σωστές διεξόδους από τις επιπτώσεις του.

Δείτε παρακάτω τις σχετικές λεπτομέρειες καθώς και την αίτηση συμμετοχής: 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics