ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλιστικού Σχεδιασμού Κληρονομιών, Μεταβίβασης Περιουσίας και Διαχείρισης Υποχρεώσεων

Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και οι κληρονομιές απασχολούν όλους μας, αφού συνδέονται με σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις και αναπόφευκτα μελλοντικά οικονομικά βάρη.

Μάλιστα, η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δυσβάσταχτες αυτές οικονομικές υποχρεώσεις και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν αξιόλογες περιουσίες, μη αποδεχόμενοι τη μεταβίβασή τους, λόγω των μεγάλων φορολογικών υποχρεώσεων και των συνοδευτικών οικονομικών βαρών.

 

 • Μπορούν οι ασφαλίσεις και η ασφαλιστική τεχνική να προσφέρουν λύσεις και διεξόδους από το πρόβλημα αυτό;
 • Διαθέτουμε κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα, «εργαλεία» και διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση;

 

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην πλήρη ανάδειξη του τρόπου αξιοποίησης επιλεγμένων ασφαλιστικών προϊόντων και «εργαλείων», προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των φόρων κληρονομιάς και μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.

Σε αυτήν την έννοια, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αφού προσφέρει εύχρηστες και αποτελεσματικές διεξόδους σε ανησυχίες και προβληματισμούς που απασχολούν τους πελάτες μας, εν σχέσει με δυσβάστακτες μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις τους.

 

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών,  έχει ως εξής:

 

 • Η αγορά κληρονομιών και μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα
 • Ασφαλιστικές Ευκαιρίες και Ευκαιρίες Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών
 • Προγραμματισμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων
 • Καλυπτόμενες Ανάγκες μέσω έγκαιρου Ασφαλιστικού και Χ/Ο Σχεδιασμού
 • Ταξινόμηση σε Προβλέψιμες και Απρόβλεπτες Ανάγκες
 • Ενδεικνυόμενα Ασφαλιστικά και Χ/Ο προϊόντα ως εργαλεία κάλυψης τέτοιων αναγκών
 • Ασφαλιστικά και Χ/Ο Προϊόντα σταθερής και σταθερής απόδοσης
 • Ασφαλιστικά και Χ/Ο Προϊόντα κυμαινόμενης απόδοσης
 • Δομημένη Διαχείριση Φορολογικών Βαρών μέσω Ασφαλιστικών και Χ/Ο Προϊόντων
 • Ανάλυση συναφούς φορολογικού πλαισίου

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των προαναφερόμενων θεμάτων τoυ Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, που είναι αναγκαία προκειμένου να αναλυθεί το περιεχόμενο τους κατά τρόπο συστηματικό, έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση επιλεγμένων case studies, προς τον σκοπό της καλύτερης εφικτής εμπέδωσης του θέματος, από το εκπαιδευτικό κοινό.

Οφέλη Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Τα οφέλη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι σημαντικά και έμπρακτα, αφού η αποκτώμενη τεχνογνωσία επιτρέπει μείωση μελλοντικών οικονομικών βαρών, που προκύπτουν από φορολογικές υποχρεώσεις, εν σχέσει με περιπτώσεις κληρονομιών και μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των πελατών και των δυνητικών πελατών μας.  Ειδικότερα, τα κύρια οφέλη έχουν ως εξής:

 

 • Διαμόρφωση κουλτούρας ολιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών μας, μεταξύ αυτών και των φορολογικών τους υποχρεώσεων, μέσω των κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων και «εργαλείων».
 • Αντίληψη του φορολογικού πλαισίου και των δυνατοτήτων του, εν σχέσει με θέματα ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού των πελατών μας.
 • Κατανόηση των βασικών μοντέλων φορολογίας εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αξιοποίηση της αποκτώμενης τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό και τη συμβολή των ασφαλιστικών προϊόντων, προς την κατεύθυνση επωφελούς αντιμετώπισης φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ενδιαφερόμενα Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
 • Διοικητικά Στελέχη του τομέως Ασφαλίσεων Ζωής και Επενδυτικών Προϊόντων, που επιθυμούν να εξειδικευθούν ή να εμβαθύνουν περαιτέρω επί του θέματος.
 • Στελέχη του Κλάδου Περιουσίας (P & C) ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να προάγουν περαιτέρω και να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία που διαθέτουν επί του τομέως τους και την ευρύτερη ασφαλιστική τεχνική τους, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και της συμβολής τους στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου ευθύνης τους.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Νομικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Διευθύνσεων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ την τεχνογνωσία τους, προς όφελος της λειτουργικότητας και της απόδοσής τους.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασίες τους και τις πωλήσεις ασφαλιστικών και Χ/Ο προϊόντων, δια της αξιοποίησης της προσφερόμενης αυτής ειδικής τεχνογνωσίας.
 • Λογιστές, Φοροτέχνες, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και στελέχη Νομικών Εταιρειών που εύλογα χειρίζονται θέματα, ευρισκόμενα εντός της ύλης του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.
 • Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις, ώστε να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις, προς όφελός τους.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη μεγάλη «αγορά» κληρονομιών και μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.
 • Να αναδείξει τις ασφαλιστικές ευκαιρίες της εν λόγω «αγοράς», καθώς και τους τρόπους αξιοποίησής τους.
 • Να προσφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία ασφαλιστικής αντιμετώπισης των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από κληρονομιές και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
 • Να παρουσιάσει τη συγκροτημένη εμπειρία εξειδικευμένων τρόπων ασφαλιστικής διαχείρισης οικονομικών βαρών, που προκύπτουν από φορολογικές υποχρεώσεις, σχετικές με κληρονομιές και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
 • Να διαμορφώσει κουλτούρα ολιστικού ασφαλιστικού και Χ/Ο σχεδιασμού και προγραμματισμού, με «όχημα» κατάλληλα ασφαλιστικά και Χ/Ο προϊόντα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των ευκαιριών του φορολογικού πλαισίου.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ αναλυτικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.

 Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

O κος Κώστας Παπαϊωάννου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση στους τομείς Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Ασφαλιστικού Προγραμματισμού και Financial Planning. Ο κος Παπαϊωάννου έχει σπουδές Οικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ενώ διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή εργασιακή εμπειρία, ως διευθυντικό στέλεχος ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών της ελληνικής αγοράς, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ  άρθρα του φιλοξενούνται σε κλαδικά περιοδικά και ιστοτόπους ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

O κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ενότητες Λογιστικής και Φοροτεχνικής του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.


Κόστος Συμμετοχής

 

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,06%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics