ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για την ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

 • Τρίτη 6 Ιουνίου 2017:       16:30 – 19:00
 • Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017:   16:30 – 19:00

Εισηγητές του Σεμιναρίου είναι η κα Σωτηρία Μαράκη, Distribution Manager Consumer Lines AIG Property Greece και ο κ. Γεώργιος Δ. Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Ειδικός Εμπειρογνώμονας Έργων Ε.Ε.

Στο σεμινάριο έχει προσκληθεί να συμμετάσχει και Εκπρόσωπος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

 • Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 35/2004 
 • Ελληνική Νομοθεσία Η.Κ.13588 
 • Ανάλυση έννοιας περιβαλλοντικής ζημίας   
 • Παρουσίαση όρων συμβολαίων περιβαλλοντικής ευθύνης 
 • Σύγκριση συμβολαίων περιβαλλοντικής ευθύνης έναντι συμβολαίων Αστικής Ευθύνης
 • Διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου 
 • Παραδείγματα Ζημιών.

Σκοπός του Σεμιναρίου:

Η πληρέστερη κατανόηση των εννοιών και καλύψεων των ασφαλιστηρίων Περιβαλλοντικής Ευθύνης σε συνδυασμό με το σύγχρονο νομικό πλαίσιο. Η ανάδειξη των σημαντικών σημείων της θεματολογίας, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάλυση αναγκών δυνητικών πελατών και στην προετοιμασία της πωλησιακής προσέγγισης. Επιπλέον η επιμόρφωση και ενημέρωση των στελεχών για τις βασικές ρυθμίσεις του Π.Δ. 148/2009 με το οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και των αλλαγών που το θεσμικό αυτό πλαίσιο αναμένεται να επιφέρει στις εργασίες και στα προϊόντα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

σε στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και σε Ασφαλιστικούς Συμβούλους –  Πράκτορες – Μεσίτες Ασφαλίσεων με βασικές γνώσεις στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης.  Απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες που έχουν σχετική εμπειρία, όσο και σε άτομα που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο Αστικής Ευθύνης.

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

 

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

 • 70€ για τα μέλη του ΕΙΑΣ 
 • 80€ για τα μη μέλη του ΕΙΑΣ

 

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνονται σε 60€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 70€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

 

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics